5 märki, et ettevõte on pankrotti minemas

Äriühingute pankrotte kajastatakse tihti kui ootamatust, mida oli keeruline tuvastada, kuid sageli näitavad mitmed märgid selgelt, et ettevõte on raskustes. Toome välja peamised tunnused, mis iseloomustavad raugevat ettevõtet, ning anname juhiseid, kuidas vältida üllatusmomente.

Ülevaate tegemiseks võtsime vaatluse alla kümme 2014. aastal pankrotistunud suurimat ettevõtet. Selgus, et üheksal juhul kümnest olid raugemise märgid selgelt olemas ning tuvastatavad.

Läheneva pankroti tunnused

1. Juhatuse liikme vahetus

Juhatuse liikme vahetus on ohu märk, kui ettevõtet asub juhtima isik (likvidaator), kellel on mitmeid juba pankrotis ettevõtteid.

2. Maksude info

Ettevõte, millele pole viimase kvartali seisuga kohaldatud riiklikke makse ja puudub käibemaksekohuslus, on suure tõenäosusega raugemas.

3. Võlainfo

Püsiv või jõudsalt kasvav võlasaldo on üldjuhul ohumärk, samas hetkeline võlgnevus ei pruugi tähendada sügavamaid majanduslikke probleeme. Hetkeseisu vaatamise asemel on soovitav võtta arvesse viimase kuue kuu infot.

4. Kõrge krediidiskoorKrediidiskoor Inforegistris ja NOW rakenduses

Krediidiskoor prognoosib ettevõtte maksejõuetuse tekkimise või sundkustutamise võimalikkust järgneva 12 kuu jooksul. Krediidiskoori numbrilised väärtused jagunevad riskiklassideks – mida madalam skoor, seda madalam on krediidirisk ja vastupidi. Loe lisaks: „Uuendused inforegister.ee-s: Krediidiskoor krediidiraportis”.

5. Madal likviidsus

Ohukoht võib tekkida, kui rahalisi kohustusi on rohkem kui käibevarasid. Siinkohal tuleb arvestada, et tegemist on ajaliselt nihkes infoga ning hetkeolukorda iseloomustavad paremini juhatuse liikmete taustainfo, ülevaade makstud maksudest ning võlainfo.

Juhatuse liikme vahetumine, maksude info, krediidiskoor ja muud näitajad on täismahus nähtavad Inforegister.ee portaali lepingulistele klientidele. Vaata lisaks: paketid ja hinnad.

Näide raugevast ettevõttest

  • Kevadehelin OÜ on edukas ettevõte, mille finantshinnang on „väga hea” ning varasemad probleemid puuduvad. Selle aasta alguses vahetus juhatuse liige ning ettevõtet asus juhtima isik, kellel on kokku 63 hoiatusega ning 44 probleemset ettevõtet.
  • Alates 2015. aasta jaanuarist ei ole ettevõttele kohaldatud riiklike makse ning samuti on esitamata majandusaasta aruanne 2014. aasta kohta ehk ettevõtte on sisulise tegevuse lõpetanud.

Lisa ettevõtted automaatsesse jälgmisse ja säästad taustakontrollilt aega

Pidev taustakontroll kliendi või partneri pankrotti minemise ohu tuvastamiseks on tülikas ning aeganõudev, seega soovitame:

  1. Lisa koostööpartnerid ning võtmekliendid Inforegister.ee portaalis seiresse. Seire hoiab ettevõtete ja isikute tegevustega kursis – kui toimub mingi muudatus, tuleb selle kohta kohe ka vastav teade.
  2. Installi NOW! rakendus ettevõtete jälgimiseks – töötab samal põhimõttel nagu Inforegister.ee portaali seire, tuues olulised sündmused ettevõtete kohta otse mobiiltelefoni. Loe lisaks siit: „NOW! – mobiilirakendus klientide ja partnerite äritegevuse jälgimiseks”.
FacebookLinkedInTwitter

Loe järgmisena