Andmete asemel tuleb vaadata seoseid ning laiemat pilti

ärivõrgustik

Register OÜ-s on alates 2009. aastast tegeletud mudelite ja lahenduste väljatöötamisega, mis võimaldavad andmete vahenduse asemel anda edasi teadmisi. Olukorras, kus variisikutel ja pankrotimeistritel on järjest lihtsam tegutseda, ei piisa enam tavapärastest taustakontrolli meetoditest.

Klassikalised taustakontrolliks kasutatavad meetodid, nagu näiteks ettevõtete maksuvõla, asutamisaasta ja majandusaasta aruande analüüsimine, ei ole täna enam piisavalt tõhusad ning vaja on leida uusi ja nutikaid lahendusi, mis arvestavad nii tehnoloogia arengut kui ka muutunud majanduskeskkonda. Olukorras, kus ettevõtte seisukord võib kardinaalselt muutuda paari kuu jooksul, ei sobi lahendused, mis hindavad ettevõtteid pooleteise aasta taguse info põhjal.

Murrangud taustakontrollis

Register OÜ tõi 2013. aastal esimesena Inforegister.ee-s turule visualiseeritud ärivõrgustikud, kus kuvatakse juhatuse liikmete endiseid ja praeguseid ettevõtteid ning nende omavahelisi seoseid, näiteks tuvastamaks variisikuid ja nende teenuseid kasutavaid isikuid. Ärivõrgustik on osa inforegister.ee online-rakendusest, mis leiab taustakontrolli eesmärgil kasutust nii ettevõtjate kui ka eraisikute poolt. Register OÜ asutaja Marie Rosin tõdeb, et konkurents taustainfo pakkujate osas on tihe, kuid see on kasulik nii tarbijatele kui ka ettevõtetele endile.

Register OÜ turundusjuhi Kristiina Zadini sõnul on oluline tehnoloogia arenguga sammu pidada: “Klientide tagasiside ja kasutajauuringute põhjal teame, et põhjalike ja mahukate raportite kõrval soovivad kasutajad üha enam kiireid ning paindlike lahendusi. Mõni aeg tagasi oli võtmepositsioonil see, kes omas kõige rohkem andmeid, siis nüüd on eelis neil, kes oskavad kogutud andmetest ka sisulisi teadmisi luua ja need reaalajas inimesteni viia.” Marie Rosin lisab, et kui 2013. aastal sai tuldud välja ärivõrgustiku lahendusega, tekitas see nii positiivset kui ka negatiivset vastukaja, kuid kindlasti oli tegemist uudse ja murrangulise lahendusega. Sellel suvel on plaanis kliente rõõmustada uue innovaatilise tootega, mis on veelgi nutikam ning kindlasti ületab klientide poolt seatud soove ja ootusi.

Ühisprojekt tippudega eesmärkide saavutamiseks

Üks olulisi samme eesmärkide saavutamiseks tehti Register OÜ-s 2015. aastal, mil sõlmiti STACC-iga (Tarkvara Tehnoloogia Arenduskeskus OÜ) nelja-aastane koostööleping, kus STACC-i osaks jääb andmekaeve ja masinõppemeetodite väljatöötamine ja valideerimine, Register OÜ aga vastutab toorandmete ning eelkõige klientide vajadustele ja ootustele vastavate toodete arenduse eest. Register OÜ juhatuse liikme Marie Rosina sõnul on tegemist strateegilise sammuga, loomaks lahendusi, mis aitavad teha kvaliteetsemaid otsuseid. Seisukohta toetab ka arendusjuht Peep Küngas: “Seni on põhirõhk olnud andmete kogumisel ja visualiseerimisel, nüüd on fookus analüütilistel mudelitel, mis võimaldavad muuta otsustusprotsessi kiiremaks ja täpsemaks. Näiteks oleme leidnud krediidiriskide maandamiseks ja rahavoogude juhtimiseks lahenduse mudeli näol, mis senise maksekäitumise põhjal arvutab keskmist arvete tasumise aega.”

Register OÜ eesmärk on äriinfo teenuste ja tarkade lahenduste pakkumisel muuta Eesti majanduskeskkond sõna otseses mõttes turvalisemaks ja läbipaistvamaks. Enne tehingu sõlmimist vaata Inforegister.ee-st üle ettevõtte ja juhatuse taust ning samuti ootame kõiki tegusaid ja ausaid ettevõtjaid ühinema Eesti Võlausaldajate Liiduga, et lõpetada tankistide ja pankrotimeistrite kontrollimatu tegevus.

Register OÜ

2009

 • Register OÜ asutamine

2011

2012

 • Google Chrome ja Firefox laiendus, et teada saada, millise ettevõtet kodulehel ollakse
 • -9000 unikaalset kasutajat päevas

2013

 • Täiendatud krediidi- ja finantsraportid
 • Äri-, omanike- ja kinnisvaravõrgustikud
 • -12 000 kasutajat päevas

2014

 • Graph API jaoks andmete kogumine
 • -16 000 unikaalset kasutajat päevas

2015

 • Koostöö STACC-iga Lead-to-Cash äriprotsesside arendamiseks
 • Eesti Võlausaldajate Liidu asutamine, et tagada reaalset turvalisem ja läbipaistev majanduskeskkond
 • Graph API andmete ja andmekomplektide edastamiseks
 • Konkurentsikaart.ee turuseisu monitoorimiseks
 • Ettevõtete maksejõutust prognoosiva riskiskoori loomine
 • -19 000 unikaalset kasutajat päevas

2016

 •  Juhatuse liikme ajaloo sidumine nõuetega, et tuvastada võlatekitajad ka siis, kui ettevõte on variisikule edasi müüdud
  -21 000 unikaalset külastajat päevas
 • Krediidihaldustarkvara menetlusprotsesside jälgimiseks
 • Stream API – reaalajas andmete uuendamine kliendi serverisse

Vaata lisaks: ettevõtte tutvustus, projektide ülevaade.

FacebookLinkedInTwitter

Loe järgmisena