Eesti ettevõtlus kui maskiball

Paljude Eesti ettevõtjate nägu pole täna näha, sest see on kaetud erinevate maskidega olenevalt ajast, kohast ja olukorrast. Kas kahjustatud usaldusväärsuse või millegi muu pärast, kuid peale sajandi esimest majanduskriisi on Eesti ettevõtlus mõneti kui maskiball.

Mõnel ettevõtjal on maske (ettevõtteid/ärikehi) paar, teisel paarkümmend ja kolmandal veelgi enam. Kes sellise maski taha vaadata ei püüa, ei tea ju, kellega ta tegelikult suhtleb? Kelle lubadustele ta toetub oma äris ja kellele usaldab oma raha talle võlgu müües?

Inforegistri ärimeedia näitab maskide taha – meie artiklite peamine eesmärk on juhtida tähelepanu ja tõstatada küsimusi. Oma lakoonilistes kirjutistes keskendume avaliku äriinfo faktidele, millele tuginedes hindame ettevõtete olukorda ja esitame küsimusi ettevõtjate tegevuse kohta. Ja kus vähegi võimalik, kajastame olukorda inimlikus võtmes ja läbi huumoriprisma.

Kuna märkamist vajavaid sündmusi on palju, siis meie ärimeedia missioon ei ole keskenduda vastuste leidmistele, vaid jätame selle töö tõelistele uurivatele ajakirjanikele. Kõige muu hulgas on meil seetõttu rõõm olla muule meediale põnevaks vihjebaasiks – olge lahked! Inforegistri ärimeedia leht on avatud, vt inforegister.ee

Inforegistri uus ärimeedia kanal 2018

Ajas muutunud ettevõtlus – areng või taandareng?

Ettevõtlus täna ei ole enam selline, mis kümmekond aastat tagasi ja majanduse arengu huvides peaks muutumine olema üldiselt hea näitaja. Mõnes väga olulises aspektis aga kahjuks ei ole.

Kujundlikult väljendudes ehitas enamik ettevõtjaid sel ajal oma firmat nagu maja. Kivi-kivi haaval, nö käed villis ja selg valus päeva lõpus kokku varisedes, et hommikul uuesti alustada ja kauguses terendava helge tuleviku nimel pingutada. Jätta endast maha mingi püsiv pärand. Ettevõte võrdus ettevõtjaga, nad olid üks nägu ja üks keha. Ettevõtjaid oli tänasega võrreldes käputäis, üksteist teati. Kes oma usaldusväärsust kahjustas, selle nimi oli määritud.

Loomulikult on infoajastul kõik protsessid kiirenenud, ettevõtluse olemuses on toimunud kvalitatiivne muutus ning kõik ettevõtjad ei keskendu ega alati peagi keskenduma pikaajalistele tulemustele. Kuid toimides nii või teisiti, ei ole mitte üheski aspektis ega kujul õigustatud elamine teiste kulul ja arvelt ning nende kahjustamine oma eesmärkide saavutamiseks. Isegi, kui seaduse aukudes manööverdamine seda võimaldab.

Eraelus me ei ole nõus suhtlema ainult maskidega, miks me ärielus sellega lepime?

Maske saab soetada kiiresti ja lihtsalt, võrreldes majaga. Ehitamise asemel keskendutakse sel juhul vaid hetkele. Täna siin, homme seal, keksides nagu rohutirts ärist ärisse, närides siit ja puredes sealt, küsimata kordagi, mis endast maha jäetakse ja kelle arvelt see toimus?

Kui laps keerab korraks pea, kas võime siis tema näppude vahelt kommi ära napsata põhjendusega, et „Ise oli loll, et ei valvanud!“. Paljud tänased „ettevõtjad“ kahjuks arvavad, et võib, sest kuidas muidu seletada lausa massiliseks kasvanud võlgu jäämist ja võlgades ettevõtete hülgamist?

Nii nagu Inforegistri ärimeedia idee autor ja ettevõtmise elluviija, mh ka Eesti Võlausaldajate Liidu juhatuse liige, Marie Rosin, ei arva ka mina, et ettevõtte loomine tuleks muuta ülikeerukaks ja aeganõudvaks, küll aga tuleb muuta võimatuks oma näo ja tegude peitmine! Aga just see pool ettevõtluse arengust ei saa päikest ja on kurvalt kängu jäänud.

Inforegistril üldse ja eriti selle meediakanali eesmärk on tuua näod maskide tagant taas välja. Et kaoks ära mõte omada sadu maske (loe: ärinägusid ja ärikehasid).

Läbipaistev majanduskeskkond tuleb lõppeks odavam kõigile

Ettevõtjatele, kes näevad üksteise nägu ja seeläbi saavad asju ajada vaid nendega, kes on usaldusväärsed ega tekita pahatahtlikult võlgasid.

Tööjõuturule on sunnitud tagasi liikuma kõik need, kes tegelikult ei oska maskidega kekutamise ega võlgu elamise asemel teha äri ega luua kestvamat väärtust.

Riigile, mis ei pea kasvatama ametnikkonda ja süsteeme kõigi nende nägude ja kehade üle arvepidamiseks, vastavalt „seadusloome kaasajastamiseks“ ja „kontrollsüsteemide tõhustamiseks“.

Üks Marie Rosin’a mõte siia veel juurde, et: „Elu koosneb valikutest ja edukas on see, kes oskab teha õigeid valikuid. Pole ju mõtet teha kaltsuputkat teise putka kõrvale, vaid vaadata nende edukate peale, kes on teinud hüppelise tõusu ja analüüsida sellise enneolematu edu põhjusi ning võtta neist õppust. Ainult nii saame areneda – õppides tarkadelt.“.

Ma usun, et see millega me Inforegistris täna algust teeme on Eesti ettevõtlusele tõesti vajalik ning et väga kiiresti ja iga päevaga sagenevad olukorrad, kus meie jagatud info kedagi tõeliselt aitab! Kuni sellest ongi saanud Eesti ettevõtluse uus norm ja groteskne maskiball lõpeb.

Rita Treimuth
Inforegistri ärimeedia peatoimetaja
Register OÜ tegevjuht

VAATA INFOREGISTRI ÄRIMEEDIAT

FacebookLinkedInTwitter

Loe järgmisena