Inforegister avab peagi ärimeedia kanali ja jagab põnevaid palu Eesti ettevõtlusest

Elame muutuste ajastul, kus miski meie ümber ei seisa paigal. Ümber sündimas on ka Inforegister, mille esilehest saab peatselt uus innovaatiline ärimeedia kanal. Sinna toome kokku ettevõtlusandmete ookeanis peituvad saladused. (Avamisest anname teada eraldi uudisega.)

Ikka selleks, et rääkida täna teile lugusid, mis just juhtuvad või mille esimesed märgid-seosed on nii värsked, et isegi asjaosalistele endale ei ole kõik veel päris kohale jõudnud. Selles suunas on meie meeskond viimaste aastate jooksul liikunud, luues uusi, andmeid analüüsivaid tööriistu (analüütilisi mudeleid).

Inforegister on liikumas täiesti uude ajajärku, mis võiks tuua suuremat sorti murrangu Eesti digimeedia turule. Ma usun seda, sest me mõõdame oma ettevõtte arengut kasvus, mitte kasumis. Viimased 5 aastat oleme kuust kuusse ja aastast aastasse kasvanud – nii käibelt kui töötajate arvult.

Inforegistri uus ärimeedia kanal tulekul 2018
Inforegistri uue ärimeedia kanali eelvaade

Infomeedia ajastu

Peavoolu meedias töötab hulgaliselt ajakirjanikke, kes raugemata hooga oma uudisnupukesi kirjutavad. Ühtekokku töötab kolmes suurimas meediakanalis enam kui 1000 ajakirjanikku. Tänapäeva infomeedia ajastul on see arv ilmselgelt liiga suur ja suure osa uuriva ajakirjaniku tööst võiks ära teha automaatika ja seosed üles leida erinevad masinõppe metoodikad.

Et milleks täpsemalt on vaja tõsta ärimeedia tööviljakust? Sest käsitööst tänapäeva andmemahtude juures kuidagi ei piisa. Inimsilm ei suuda piisavalt kiiresti ja tõhusalt suurte andemassiivide hulgast tabada ära olulisi märke, mis viitavad ohtudele ja/või võimalustele ning mida oleks mõistlik koheselt enda kasuks rakendada, kas siis ohu minimeerimise või võimaluse suurendamise teel.

Näiteks kui Saksamaal lõpevad ettevõtete pankrotid 70% tagasisaadud nõuetega, siis Eestis on see protsent 0,3% ja ka need on enamjaolt pankade nõuded, mis on hüpoteekidega kaitstud. Kui me aga suudaksime pankrotistumise ohumärke kiiremini avastada, oleks ka meie riigis raha tagasi saamise protsent suurem.

Reaalajas toimunud sündmused, nt skeemide avalikustamised ja mõjukad sööstud äritaeva laotusesse, on kordi mõjusamad, kui need, kus pauk on käinud juba mõnda aega tagasi, mistõttu uudise järelkaja on vaid nõrk pinnavirvendus taustal ja selle kasu tihti olematu.

Inforegistri ärimeedia

Inforegistri uue ärimeedia kanali raporti eelvaade
Inforegistri uute raportite eelvaade

Inforegistri ärimeedia kanal saab olema nii ohtude häirekella lööja kui parimate tunnustaja. Mida suurem on negatiivse ärilise sündmuse mõju või võimalik kahju, seda kindlamini me oma esilehel sellest kohe teada anname.

Me hakkame tunnustama neid ettevõtjaid, kes heaperemehelikult ja teisi austavalt tegutsedes hoiavad üleval Eesti majandust, kuid on teenimatult varju jäänud. Inforegister, kui Eesti enimkülastatav äriportaal hakkab näitama neid ja nende kiiduväärt tegusid.

Me ühendame oma mahuka krediidivaldkonna ja andmeanalüüsi kogemuse, et rääkida aegsasti ettevõtluse tegelikust olukorrast. Soovime, et Eesti inimesed ja ettevõtjad omaksid ülevaadet neid huvitaval turul toimuvast ja oleksid võimalikult hästi kaitstud võla- ja muude „meistrite“ põhjustatud ohtude eest.

Siin on selleks parim koht, sest meil on enim õigeid silmapaare – kõik teed toovad Inforegistrisse!

Riskantne äri

Inforegister räägib hoiatavad lood probleemsetest ettevõtetest

Inforegistri eesmärk on jätkuvalt Eesti ettevõtlusmaastiku puhastamine ja turvalisemaks muutmine. Me ei taha vaikides pealt vaadata, kuidas toimetab heausklike partnerite rahadega teiste kulul elav ettevõtlus. Sellise esiletoomisega kaitseme ettevõtteid ja eraisikuid probleemsete ettevõtete ja ettevõtjate ohvriks sattumise eest.

Tänases Eestis lõpevad pankrotid täielikult rahast lagedatena. Samuti ei ole teada häid saneerimisjuhtumeid, sest ka sellega jäädakse liiga hiljaks. Iga päevaga saab sellistel juhtudel kannatajaid olema aina rohkem ja kahju üha suurem. Et kui põruda, siis ikka pauguga – nii on täna Eestis kombeks.

Sellele saame teha lõpu: Inforegistril on jooksvalt kasutada värsked põnevad andmed, millest joonistuvad mustrid ja kus torkavad silma anomaaliad. Sealt paistvatest ohtudest avalikult rääkimine aitab ära hoida kahju tublidele ettevõtjatele.

Kuumad firmad

Inforegister tunnustab ja tõstab esile väärikaid ja turvalisi ettevõtteid

Eestis on palju tegijaid, kes loovad ettevõtteid ja hoiavad ja kasvatavad neid nagu oma lapsi. Nad on turvalisteks partneriteks teistele, nad maksavad makse, loovad töökohti, arendavad ja koolitavad meie tööjõudu konkurentsivõimelisemaks ning investeerivad oma ettevõttesse. Neil on selge pilk ja pikaajaline tulevikuvisioon. Nemad ju hoiavadki püsti meie riiki ja võimaldavad heaolu kasvu.

Et nad ei murduks ettevõtluse pahupoole kahjukoorma all, siis tuleb neid hoida ja kaitsta, kõigiti toetada ja välja näidata. Et me kõik teaksime, kellega on hea äri teha, kellega koos tulevikku areneda või kelle juurde tööle minna.

Uued firmad

Iga päev luuakse Eestis uusi ettevõtteid, mõni neist kestva tulevikuvisiooniga, paljud kui ühe tehingu kehad, kuid kurvastavalt mitmed ka kui halva mainega ettevõtja puhas ärikeha, et taas ja taas heausklikelt kreeditoridelt võlgu osta ja ettevõtmine koos võlgadega hüljata. Meie kogemus näitab, et aja möödudes: esimesed liiguvad tublilt ja tasahiljukesi, teised teevad hüppelise käibesööstu, kolmandad aga kiiresti ja kõvasti võlgu.

Inforegistri esilehel hakkame võimalikult aegsasti rääkima nii ühtedest, teistest kui kolmandatest.

Aus ja avatud majandusmaastik on suurim võit ühiskonnale, mille nimel me kõik peaksime panustama – ettevõtjad olema ausad ja tarbijad hoidma silmad lahti, et vältida skeemitajate võrku langemist.

Meeldis, mida lugesid? Jaga infot ka teistega.

FacebookLinkedInTwitter

Loe järgmisena