Inforegistri äriinfo ja andmed Kliendihalduses

Äriiinfo Inforegister Graph API andmed

Inforegister ja Klienditugi AS alustasid koostööd, et tuua Kliendihalduse tarkvara kasutajateni uued võimalused. Need lihtsustavad kliendibaasi ajakohasena hoidmist, krediidiotsuste langetamist ja loomulikult ka uue müügi tegemistTegu on nutika ja uue põlvkonna lahendusega, kus tarkvaraväline  äriinfo ja andmed, mida kasutajad on varasemalt pidanud käsitsi koguma ja sisestama, on nüüd automaatselt olemas.  

Uuendused äriinfo kasutamisel 

Ettevõtted kasutavad oma töös üha enam ostetud kontaktandmeid, mis ühendatakse olemasoleva kliendibaasiga. Seejärel salvestatakse need mitmetesse eri kohtadesse ega tegelda edasise kontrollimise ja ajakohastamisega. Tulemuseks on olukord, kus ettevõtte müügi- ja turundustegevuseks on need andmed vananenud ning pole usaldusväärsed. 

Teine võimalus on otsida, parandada ja ajakohastada andmeid käsitsi, kuid see on ajamahukas tegevus. Lõpptulemusena on osad andmed uued, teised vanad ning terviklik ülevaade puudub.  

Lahendusena teeb andmete uuendamise ja ajakohastamise töö ära Klienditugi. Inforegistri klientidel on nüüd võimalik Kliendihalduses kuvada oma Eesti klientide kohta krediidiandmeid: 

  • riskiklass 
  • Krediidiskoor 
  • müügisoovitus 
  • maksuvõlg 
  • maksuvõla algus 
  • ‘viimane esitatud majandusaasta aruanne 

Samuti uuenevad ettevõtete juhatuse liikmete info ja põhiandmed ning ettevõtted saab jagada klassidesse Krediidiskoori alusel.  

Krediidiskoor eristab tugevad nõrkadest  

Vaatamata kaasaegsetele lahendustele tähendab paljude jaoks taustakontroll või maksevõime hindamine andmete kogumist erinevatest taustainfoportaalidest, olgu selleks siis võlgade info, omanike või juhatuse andmed ja seosed teiste ettevõtetega, makstud maksud ja hiljem andmete analüüsimist.  

Paraku on see aeganõudev tegevus ja ajasurve tõttu võib ka oluline info kahe silma vahele jääda. Andmete kogumise aga ka analüüsimise ja võrdlemise töö on intelligentse Krediidiskoori mudeli poolt automaatselt tehtud ja kättesaadav ka Klienditoe vahendusel. 

Krediidiskoor koondab kliendi kohta käiva taustinfo ühte numbrisse ja aitab hinnata rahade laekumise tõenäosust enne ja pärast müügitehingut. 

Krediidiskoor prognoosib ettevõtte maksejõuetuse või sundkustutamise võimalikkust järgneva 12 kuu jooksul ja väljendab maksimaalset riski, et ettevõte jätab täitmata oma kohustused võlausaldaja ees – seega on Krediidiskoori puhul tegemist väga kiire ja efektiivse maksevõime näitajaga, mida saab kasutada otse äritarkvaras kogu olemasoleval kliendibaasil. 

Krediidiskoori number jääb vahemikku 0 – 1, kusjuures 0 tähendab madalat ja 1 kõrget krediidiriski, ning otsuste tegemise lihtsustamiseks on vahemik jaotatud 5-de riskiklassi. Igale riskiklassile vastab ka soovitatav käitumine kliendisuhtluses, mis aitab teha paremaid otsuseid müügis ja hiljem, kui klient ei ole maksetähtajaks arvet tasunud. 

Kliendihalduse tarkvaras on Krediidiskoor lisatud otse kliendikaardile. 

Äriinfo ning Krediidiskoori riskiklassid ja krediidisoovitused

Mis on Klienditugi?  

Klienditugi OÜ aitab ettevõtetel üles leida õiged ärikliendid, luua neist kliendibaas ja kaardistada vajadused ning tekitada huvi toodete/teenuste vastu nii Eestis kui välisriikides. Klientide paremaks haldamiseks pakuvad nad ettevõtetele suurte võimalustega äriplatvormi nimega Kliendihaldus.  

Mitmekülgne funktsionaalsus võimaldab erinevaid müügi- ja turundusprotsesse hallata paindlikult ja efektiivselt. Pakutava lahenduse eelised on kiirus, piiramatu andmete salvestamise maht, automaatsed protsessid ning mõistlik hinnastamine. Koostöös Inforegistriga on Klienditoe kasutajatel võimalik kuvada oma olemasolevate ja uute potentsiaalsete äriklientide turundus- ja krediidiandmeid otse Kliendihalduses.  

Inforegistri äriinfo on saadaval Kliendihalduse CRM-is kõikidele Inforegister.ee ja Klienditoe kasutajatele. Teenuse aktiveerimise kohta annab infot Kaspar Rohtla, +372 5655 505, kaspar@klienditugi.ee.  Kui Sa aga pole Inforegistri kasutaja, kuid soovid ikkagi, et ka Sinu ettevõtte kliendibaas oleks ajakohane, küsi personaalselt pakkumist e-mailiaadressil info@inforegister.ee.   

 

FacebookLinkedInTwitter

Loe järgmisena