Inforegistri äriinfo ja Krediidiskoor nüüd Books 8 äritarkvaras

Krediidiskroor Books äritarkvaras

Inforegister ja Excellent Business Solution Eesti AS alustasid koostööd, et tuua Books 8 äritarkvara  kasutajateni uued võimalused, mis lihtsustavad kliendibaasi haldust, krediidiotsuste tegemist ja võlgnikega tegelemist.

Tegemist on ainulaadse lahendusega Eesti äritarkvaraturul, sest mitmed funktsioonid, mille osas ettevõtted on varasemalt toetunud äritarkvaravälistele infoallikatele ja partneritele, on nüüd kättesaadavad otse äritarkvarast.

Excellent Business Solutions Eesti AS

Enam kui 20 000 Eesti ettevõtet on usaldanud osa oma igapäevasest tegevusest Excellenti hoolde, kes vastutab selle eest, et ettevõtete raamatupidamine, palgaarvestus, logistika, kliendihaldus, ärianalüüs ja müük toimiks laitmatult. Excellent on suurima kasutajate arvuga äritarkvara pakkuja Eestis, tegutsedes siin aastast 2002. Excellenti poolt pakutav äritarkvara on Eestis tuntud ka nime all Books, Books Pro või Standard ERP.

Revolutsioon äriinfo kasutamisel

Books 8 klientidele loodud Krediidiskoori pakett on mõeldud abistamaks ettevõtteid suhtluses klientide ja koostööpartneritega kolmel tasandil:

  1. hoida kliendibaasi kuuluvate ettevõtete info korras ja ajakohasena;
  2. juhtida krediitmüüki kvaliteetsemalt ja kiiremalt;
  3. aidata võlglastelt rahasid kätte saada kui arved on jäänud maksmata.

Eesti ettevõtete põhiandmed aitavad kliendibaasi lihtsamini hallata, sest infot klientide kohta on nüüd rohkem ja see on igal ajal koheselt kättesaadav otse Books 8 äritarkvarast. Krediidiskoor võimaldab krediitmüüki juhtida kvaliteetsemalt ja kiiremalt, sest kõik klientidesse puutuv info on koondatud ühte numbrisse, mille abil saab hinnata rahade laekumise tõenäosust enne ja pärast müügitehingut – mis tähendab, et enam ei ole vaja otsida infot erinevatest taustainfo portaalidest ja pikkadest krediidiraportitest. Kui valed krediidiotsused või muud ootamatused on siiski tekitanud olukorra, kus klient ei ole arveid õigel ajal tasunud ja venitab tasumisega ka edaspidi, siis võlahalduse teenus aitab suhtluses võlglasega, et arved saaksid tasutud.

Kõik teenuse funktsionaalsed komponendid on mõeldud kasutamiseks ühtse tervikuna otse äritarkvaras ning annavad uusi sisendeid juba toimivatesse äriprotsessidesse või muudavad neid täielikult.

Books 8 klientidel, kes ei ole tänased Inforegistri kasutajad, avaneb ka suurepärane võimalus proovida 3 kuu jooksul TASUTA inforegister.ee äriinfoportaali, mille suurimad kasud Books 8 kasutajatele ilmnevad läbi ärivõrgustike, mis näitavad juhatuse liikmete seoseid teiste ettevõtete ja juhatuse liikmetega ning läbi krediidiraportite, mis kuvavad ettevõtete võlgnevusi era- ja avalikus sektoris.

1. Kõik põhiandmed klientide kohta otse äritarkvarast

Kui seniajani on äritarkvara kasutajad toetunud kliendibaasi uuendamise ja ajakohasena hoidmise osas peamiselt päringutele Äriregistrist või otsinud infot äritarkvarast väljaspool asuvatest infoportaalitest, siis nüüd on Books 8 esimene äritarkvara Eestis, kus väga suur osa Eesti ettevõtete kohta teadaolevast informatsioonist on kättesaadav juba otse äritarkvarast.

Lisaks juba eelnevale kliendiinfole Books 8-s on nüüd veel nähtavad näiteks ettevõtete juhatuse liikmed, asutamise aasta, põhikapital, KMKR number, reg. number, staatus, e-posti aadressid, telefoninumbrid, kodulehe aadressid ja EMTAK kood. Info iga kliendi kohta muutub terviklikumas ning tänu sellele saab otse äritarkvaras vaadata kliendi kohta väga palju erinevaid andmeid, mille kohta varasemalt oli vaja minna äritarkvarast välja.

Uute ettevõtete sisestamine kliendibaasi toob endaga automaatselt kaasa kõik andmed, mis seda ettevõtet iseloomustavad ning temaga kontakti aitavad hoida. Juba kliendibaasi kuuluvate ettevõtete andmete uuendamiseks või täiendamiseks tuleb andmed lihtsalt uuendada ning info klientide kohta muutubki täielikumaks.

2. Krediidiskoor muudab mõtteviisi krediidijuhtimisest

Kui tänaseni on oma olemasolevatele ja uutele klientidele taustakontrollide tegemine tähendanud kliendi kohta info kogumist ja selle analüüsimist erinevatest taustainfoportaalidest pärit info põhjal (näiteks võlgade info, omanike või juhatuse info ja seosed teiste ettevõtetega, makstud maksud jne), siis nüüd on see töö automaatselt tehtud intelligentse Krediidiskoori mudeli poolt ja kättesaadav Books 8 äritarkvaras.

Krediidiskoor koondab kliendi kohta käiva taustinfo ühte numbrisse ja aitab hinnata rahade laekumise tõenäosust enne ja pärast müügitehingut.

Krediidiskoor prognoosib ettevõtte maksejõuetuse või sundkustutamise võimalikkust järgneva 12 kuu jooksul ja väljendab maksimaalset riski, et ettevõte jätab täitmata oma kohustused võlausaldaja ees – seega on Krediidiskoori puhul tegemist väga kiire ja efektiivse maksevõime näitajaga, mida saab kasutada otse äritarkvaras kogu olemasoleval kliendibaasil.

Krediidiskoori number jääb vahemikku 0 – 1, kusjuures 0 tähendab madalat ja 1 kõrget krediidiriski, ning otsuste tegemise lihtsustamiseks on vahemik jaotatud 5-de riskiklassi. Igale riskiklassile vastab ka soovitatav käitumine kliendisuhtluses, mis aitab teha paremaid otsuseid müügis ja hiljem, kui klient ei ole maksetähtajaks arvet tasunud.

Books 8 äritarkvaras on Krediidiskoor lisatud otse kliendikaardile, et oleks võimalik saada kohene ülevaade kliendi riskitasemest iga korda, kui kliendi kohta infot vaadatakse. Krediidiskoor lisatakse kliendikaardile automaatselt ka siis kui sisestate uut klienti. Lisaks näed Krediidiskoori kliendivaates ja müügireskontros, mis teeb erinevate klientide riskitasemest ülevaate saamise veelgi paremaks.

3. Võlahaldusega keskendud äritegevusele, mitte maksmata arvetele

Books 8 on esimene äritarkvara Eestis, kus ühe nupuvajutusega on võimalik edastada õigeks ajaks maksmata jäänud arve otse võlahaldusesse. Võlamenetlustoimingute aluseks on intensiivne kontaktihoidmine võlglasega ja kokkuleppe mittesaavutamise korral avalikustatakse võlglane Inforegistris. Kuigi avalikustamine inforegister.ee äriinfoportaalis on tulemuslik mõjutusvahend võlgade tasumiseks, on võlahalduse esmane eesmärk tagada kliendisuhete jätkuv toimimine võlgniku ja võlausaldaja vahel. Avalikustamine on menetlustoimingute üks osa, kui menetlusprotsess ei ole tulemuslik, sest võlglane näiteks keeldub koostööst. Teenust pakub Inforegistri emaettevõtte Kreedix.

Peale võlanõude edastamist võtab Kreedix võlanõude esitajaga ühendust hiljemalt 7 päeva jooksul ning tutvustab menetlusprotsessi ja sõlmitakse esindusleping, mille alusel võlausaldaja annab Kreedixile õiguse teda esindada suhtluses võlglasega. Võlamenetlustoimingute läbiviimiseks võib veel vaja minna lisainformatsiooni (näiteks eelnev kirjavahetus vms) ja muid dokumente, mis on äriliselt olulised (näiteks lepingud).

4. Ärivõrgustikud, krediidiraportid ja finantsandmed täiendavad detailidega

Kõik uued Inforegistri kasutajad saavad ka 3-kuud proovida Inforegister.ee äriinfo kasutamist, mis sisaldab ärivõrgustikke ja krediidiraporteid.

  • Ärivõrgustikud näitavad ettevõtete ja juhatuse liikmete seoseid teiste ettevõtete ja juhatuse liikmetega.
  • Krediidiraportid näitavad klientide ja koostööpartnerite maksuvõlgasid ja teadaolevaid erasektori võlgasid ning nende võlgnevuste ajalugu.

Lisaks avaneb Books 8 kasutajatel võimalus vaadata Inforegister.ee-st ka Eesti ettevõtete finantsandmeid, mis näitavad ettevõtete majandustulemusi (käive, kasum, bilansimaht, põhivara, kohustused, omakapital jne).

Inforegister.ee-sse saab ärivõrgustikke ja krediidiraporteid minna vaatama otse Books 8 äritarkvarast. Kõigile Books 8 kasutajatele, kes aktiveerivad oma ettevõttele Books 8-s Krediidiskoori paketi, luuakse  isiklik Inforegister.ee konto ja saadetakse sisse logimiseks vajalik info e-posti aadressile. Otseteid Books 8 äritarkvarast Inforegister.ee-sse saavad kasutada ka juba tänased Inforegistri kliendid.

Alusta juba täna

Krediidiskoori pakett on saadaval Books 8 viimases versioonis ning kõik tänased ja homsed Books 8 versiooni kasutajad saavad selle funktsionaalsuse enda jaoks aktiveerida. Kõik Krediidiskoori paketti kasutavad ettevõtted saavad kõiki eelpool kirjeldatud teenuseid 3 kuud tasuta kasutada ning Eesti ettevõtete andmed ja võlahaldusteenus jäävad tasuta kasutamiseks ka peale 3-kuulist prooviperioodi.

Krediidiskoori maksumus Books 8 äritarkvaras algab 9-st eurost kuus ning hind sõltub kliendibaasi suurusest ehk kui mitme kliendi kohta igaöiselt Krediidiskoori uuendatakse. Krediidiskoor uuendatakse igal öösel kogu kliendibaasil, mis tähendab, et ettevõttel on igaks tööpäeva hommikuks kogu kliendibaasi krediidirisk ära hinnatud – igale kliendibaasis olevale ettevõttele on arvutatud Krediidiskoor.

Kõik Krediidiskoori paketi kasutajad saavad jätkata ka Inforegister.ee kasutamist tasuliselt peale prooviperioodi.

Loe lisa ja vaata videot Krediidiskoori paketi toimimisest Books 8 äritarkvaras ning telli lahendus.

Artikli esialgne autor on Mario Lõhmus.

FacebookLinkedInTwitter

Loe järgmisena