Intressita laen ettevõtjatele ja vead krediidijuhtimises

Erinevad pangad võimaldavad ettevõtjatel saada lühi- või pikaajalisi laene, mille tagatised, intress ja lepingutasu sõltuvad pakkujast. Pankade kõrval osutavad tahtmatult krediiditeenuseid ka muud ettevõtted.

Laekumata arved kui intressita laen

Paljud ettevõtjad peavad tegelema probleemidega, mis tulenevad sellest, et kliendid või koostööpartnerid küll maksavad arvad, kuid teevad seda viivitusega. Inforegistri emaettevõtte Kreedixi andmetel on käibevälde pikenenud kohati 45. päevani ning augustis analüüsiti nõuete portfelle ligi 10 000 deebitori kohta kogumahus ca 68 miljonit eurot. Raskemad viivitused esinesid (rohkem kui 90 päeva) 20% ettevõtetel, ülejäänute puhul on aga tegemist viivitajatega, kes küll maksavad aga teevad seda hilinemisega. Näiteks: ettevõttel, mille keskmine käive on kuus ca 250 000 €, on igal kuul laekumata arvete tõttu kinni umbes 10000 €. Seda summat võib käsitleda ka välja antud laenuna, mille tähtaeg pole teada, intressid ning garantii maksmise osas puuduvad.

Inforegistri emaettevõte Kreedix tegeleb igapäevaselt maksedistsipliini juurutamisega ning arvete laekumiseks soovitame kindla süsteemiga krediidijärelevalvet. Nõuete analüüsi tulemustes eristusid lisaks selgelt võlglased, kes majandavad minimaalselt, kuid krediiti on saanud erinevatelt ettevõtetelt summa-summaarumina võrdlemisi suurelt, mistõttu nende rahavooline võime võetud kohustusi tasuda, on raskendatud. Kreedixi kõnekeskuses krediidijärelevalve korras on sellised ettevõtted väga lihtsalt tuvastatavad sarnase hoiakuga – nad on võlgu mitmele firmale, kõnedele ei vastata/kirjadele ei reageerita või kuuldes, millest jutt, heal juhul antakse lubadusi millest kinni ei peeta või lülitatakse lihtsalt kõne kinni.

Vead krediidijuhtimises

Tavapärased vead, mida krediidijuhtimises tehakse:

  • liiga hiline reageerimine,
  • kaootiline tegevuskava,
  • ebatõhus taustakontroll.

Kindla süsteemiga krediidijärelevalve on vähendanud üle tähtaja minevate arvete osakaalu kuni 80% ning nõuete analüüs võimaldab saada teavet, kas põhjus on maksedistsipliinis või on tegemist tõsiste finantsraskustega. Oma seniste kogemuste põhjal soovitame kõrgendatud tähelepanu alla võtta süsteemsed viivitajad, et vältida olukordi, kus tahtmatult antakse välja lühiajalisi laene, mille tasumise osas puudub garantii.

Lisalugemist samal teemal: kuidas ennetada võlgnevusi ning mida teha, kui arved ei laeku või tekivad vaidlused, mis nõuavad juriidilist sekkumist.

FacebookLinkedInTwitter

Loe järgmisena