Kas tavapärased taustakontrolli meetodid on võlameistrite tuvastamiseks piisavalt tõhusad?

Ärivõrgustiku näide Inforegister.ee portaalis

Hiljuti arutleti mitmes Äripäeva artiklis tankistide teemadel ja toodi välja mitmeid lahendusi likvidaatorite tegevuse takistamiseks. Oma ettepanekud tegid nii notarid kui ka kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koda. Notarite üks ettepanek oli ärikeelu laiendamine, kuid paar päeva hiljem ilmus artikkel, kus ärikeeluga likvidaator Hillar Talts põhjendas oma jätkuvat tegevust ettevõtluses sellega, et kohus andis pragmaatilistel kaalutulustel selleks loa. Ehkki artiklis toodi välja, et ärikeeluga isikute tegevust jälgib maksuamet, võib see anda kindlustunnet, kuid ei lahenda juurprobleeme.

Ettevõtjate äririske tuleks maandada seaduslike meetmetega

Niikaua, kuni ettevõtjal on endil võimalik võtta kõrgeid äririske nii riigi kui ka võlausaldajate arvel ja probleemide tekkimisel hüljata ettevõte kui kehaga, mille alt tehinguid tehti ning alustada otsast uute arutute riskide võtmisega uue keha alt, siis muutusi loota ei ole. Ettevõtjate äririske tuleks maandada seaduslike meetmetaga, mis kohustaks ettevõtjaid adekvaatselt hindama oma tegevust. See vajaks suuremat diskusiooni – kas laiendada ärikeeldu, siduda ettevõtte võlad võlatekitajaga või reguleerida likvideerimist?

Krediidiinfo asejuhi Alar Jägeri sõnul puutub Krediidiinfo kokku igapäevaselt variisikute taha peidetud ettevõtetega. Jägeri meelest on pigem küsimus selles, kas ettevõtte hülgaja saab karistuse või mitte. Jäger võlgniku karistamiseks põhjust ei näe, sest iga ettevõtte tegevusest jääb jälg maha. „Kui kreeditor teeb sama võlameistri uue ettevõttega lepingu ja komistab sama reha taha otsa ehk ei tutvu eelnevalt isiku taustaga, on see siiski lihtsalt öeldes lohakus. Riiki ei ole mõtet kiruda oma lohakuse pärast“.

Tavapärased taustakontrolli meetodid ei ole piisavalt tõhusad võlameistrite tuvastamiseks

Selles osas võib nõustuda, et kõik otsused teeb inimene ise, aga samas ei saa nõustuda sellega, et uppuja päästmine on ainult uppuja enda asi. Põhjus võib olla selles, et tavapärased taustakontrolli võimalused ei ole piisavalt tõhusad. Seniste meetoditega, näiteks maksuvõla kuupäevapõhine kontrollimine ja ettevõtte asutamisaasta vaatamine, on võlameistrite tuvastamine keeruline. Taustainfo kogumine jupphaaval on nii raha- kui ka ajakulukas ja seoste tuvastamine üksikute raportite põhjal tülikas, kohati isegi võimatu. Mõnel likvidaatoril on kümme ettevõtet, mõnel sada kümme ning tavapärasel viisil kontrollides tuleb uurida kümned või sadu raporteid, või kui selleks aega ei ole, mängida piltlikult öeldes vene ruletti ja loota, et ehk ka seekord veab.

Visualiseeritud ärivõrgustik lihtsustab ettevõtete tausta kontrollimist

Lisaks äririskide maandamisele seaduslike meetmetega tuleb tegeleda ettevõtjate krediidiriskide hindamise teadlikkuse tõstmisega ja paremini toimivate lahenduste loomisega. Inforegistri visualiseeritud ärivõrgustikus kuvatakse ettevõtte praegused ja endised omanikud, vastutavad isikud ning tütar- ja sidusettevõtted. Tegemist on uudse, mõned aastad tagasi valminud rakendusega, mis ainsana võimaldab ühe klikiga tuvastada ettevõtte taga olevad seosed ja isikud ning tutvuda nende majandustegevusega. Ärivõrgustik on nähtav inforegistri lepingulistele klientidele.

Vassili Tšikola'i ärivõrgustik

Äripäevas viidatud Vassili Tšikola’i ärivõrgustik Inforegister.ee portaalis

Tehinguid sõlmivad mitte ettevõtted, vaid isikud

Oma seniste kogemuste põhjal võime ka öelda, et võlainfo ja ettevõtja varasema tegevuse avalikustamine on piisav mõjuvahend, et muuta isikute maksekäitumist. Meil on piisavalt juhtumeid, kus endine juhatuse liige on huvitatud oma võlgade tasumisest ainuüksi sellel põhjusel, et kuigi nad avalikult paistavad uues ettevõttes puhtana, on Inforegister.ee ärivõrgustikes näha nende varasemad seosed ja võlad.

Oleme järjepidevalt tegelenud sellega, et viia inimesteni sõnum – tehinguid sõlmivad mitte ettevõtted vaid isikud. Juhatuse liikmete info oleme võtnud kasutusele ka Inforegister.ee maksejõuetuse ja pankrotiennustuse mudelis, mis võimaldavad Inforegistri kasutajatel veegli detailsemat ettevõtete tausta kontrollimist.

Krediidiriskide hindamiseks ja ettevõtete tausta kontrollimiseks on vaja lisateavet

Pankroti- ja makseraskuste ennustus on vajalik, et muuta äriotsused teadlikumaks ja anda juurde lisateavet krediidiriskide hindamiseks. Seni on erinevates analoogsetes mudelites kasutatud peamiselt ettevõtete varasemaid majandusaasta aruandeid. Finantsaasta lõpus avaldatud info ei ole paraku piisavalt ajakohane ja seetõttu on mudelid ebatäpsed. Meie mudeli loomise puhul kasutati Eesti ettevõtete juhatuse liikmete andmeid alates 2002 a. jaanuarist kuni 2014. märtsini. Selleks võrreldi erinevad masinõppe meetodeid (otsustuspuu, random forests, tehislikud närvivõrgud, tugivektor-masinad, naiivne Bayes) ja iga meetodi puhul kasutati kolme andmekogu: juhatuse liikmete graafi meetrikad, firma maksuvõlad ning iseloomustavad karaktereistikuid. Peale mudelite treenimist ja katsetamist jõuti järeldusele, et parima täpsuse annab otsustuspuul põhinev random forest ning ettevõtte tulevikku saab ette ennusta kuni 9 kuud.

pankrotiennustus

Näidis pankrotiriski ennustusest Inforegister.ee krediidiraportis

Pankroti- ja makseraskuste ennustus ning Krediidiskoor on nähtav Inforegister.ee lepingulistele klientidele Krediidiraporti all. Tutvu Inforegister.ee pakettidega siin.

FacebookLinkedInTwitter

Loe järgmisena