Kes on juriidiline isik?

Eesti äriseaduse kohaselt eksisteerib meil kaks erinevat isikut – juriidiline ning füüsiline isik. Viimastega puutume kokku igapäevaselt tööle rutates, poes sisseoste tehes ning kinos filmi vaadates. Loetelu on muidugi lõputu, kuid kes see juriidiline isik siiski on? Kas ta võib samuti meile igapäevaselt kanda astuda või tänaval tere öelda?

Veidi mõtlemisaega ning vastus on käes – EI. Jah, just, juriidilise isikuga pole võimalik mingilgi moel linnaruumis kokku puutuda, sest tegelikult teda just kui ei eksisteerigi. Aga kuidas see siiski võimalik on? Võtame siin kohal hoo veidi maha ning vaatleme juriidilist isikut veidi lähemalt.

Juriidilisel isikul puudub eraelu

Oma töös puutume päev-päevalt kokku pahurate ärimeestega, kes lubavad meid erinevatesse instantsidesse kaevata, kui me viivitamatult tema endise seose ettevõtte „X” küljest ei eemalda. Toome siinkohal ühe näite (kirjapilt muutmata):

Tere
Juba tosiselt hoian teie firma kohtuprotsessiga , kui teie ei eemalda koik andmed seotud minuga.. Kuidas see on voimalik ? ,et iga loll , naeb minu isikukood ja muud andmed.
Juba 3 aastad , moodas, kui ma myysin firma  ja jama ikka seal minevikus.

Eelnevast kirjast kumab kahjuks läbi kaks probleemi – avalikud isikuandmed ning mineviku hoidmine olevikus. Sarnaseid kirju on mitmeid, kuid mida siis peale hakata?

Kui ühel hetkel on otsustatud hakata ettevõtjaks, tasub alustada teadmiste omandamisega ärimaailmaga seonduva osas. Järgnevalt väljalõige äriseadusest:

Juriidilisel isikul kui seaduse alusel loodud abstraktsel moodustisel eraelu ei ole ja sellega seonduvad andmed, sh ka juhatuse liikmete nimed koos isiku tuvastamiseks vajaliku sünniaja ja isikukoodi osas isikuandmete kaitse seaduse kaitsealasse ei kuulu, sest tegemist pole eraeluliste, vaid majandustegevusega seonduvate andmetega, mis on kõigile kättesaadavad äriregistris. Andmete avaldamise eesmärgiks on tagada usaldusväärne tehingukäive.

Ehk teisisõnu – juriidilist isikut tegelikult just kui ei eksisteerigi. Ta on (era)elutu sünniaja, isikukoodi, nime, äriajaloo ning kontaktandmetega (juhul kui need on registrisse kantud) kest, kellele füüsiline isik annab üksnes aju ja käe, millega allkirju anda. Juriidiline isik osaleb vaid majandustegevuses ning seetõttu, et kindlustada usaldusväärset tegevust, on kõik temaga seonduv avalik.

Füüsilise isiku seosed endise ettevõttega

Mis puutub aga füüsilise isiku sidumist endise ettevõttega, siis tasub lähtuda taaskord kõigest eelnevast. Kui kõik juriidilise isikuga seonduv on avalik, siis selle avaliku info taasavaldamisega ei rikuta seadust. Seega soovitame ettevõtlusega alustades meeles pidada seda lauset, mida filmis „Siin me oleme” ütles Aadu Tallinna linnaprouale: „Vaata, vangimajast vöid sina löömise pärast varsti lahti pääseda, aga laulu sees seisad sina sada aastat ja mitte ainsamgi palumine sind sealt lahti ei kisu!” Täpselt sama kehtib ka juriidilise isiku andmete avalikkusega ning tema seostega.

Füüsiline isik või juriidiline isik?

Millised on siis põhilised erinevused füüsilise isiku ja juriidilise isiku vahel:

Füüsiline isik Juriidiline isik
Isikukood Mitteavalik Avalik
Eraelu Mitteavalik Puudub
Endised seosed Puuduvad Avalik
Isiku nime avaldamine veebis Seadusevastane Seaduslik
Kontaktandmed Mitteavalik Avalik

Lõppeks – tuletame veel kord meelde, et ettevõtlust alustades või juhatuse liikmeks astumise soovi avaldades (sest juhatuse liikmeks saab kandideerida vaid isiku nõusolekuga) tuleb arvestada, et allkirja annad ka sellele, et sinu isikuandmeid hakatakse edaspidi avalikult avaldama.

FacebookLinkedInTwitter

Loe järgmisena