Kuidas parimad juhid Krediidiskoori kasutavad?

Krediidijuhtimine tähendab sisuliselt oma raha valvamist ja koju toomist. Parimad juhid jälgivad oma raha, otsustavad kiiresti ja kehtestavad reeglid. Selleks on nende kasutuses uued, aega säästvad äritarkvarade lahendused, mis võimaldavad ühe hetkega, tänu Krediidiskoorile:

 1. näha kliendi maksejõulisuse infot;
 2. kliendiportfellis maksejõuliste klientide eristamise;
 3. krediidi- ja müügitingimuste otsustamise;
 4. kiirema müügiarvete koostamise;
 5. selge ülevaate kõrge riskiga arvetest;
 6. laekumata arved visualiseeritult riskiklasside, maksetähtaegade ja klientide järgi;
 7. klientide kaupa arved, kus laekumine võib olla ebatõenäoline;
 8. kliendi seire kuni kauba eest on arve tasutud.

KASUTAJA, võta meiega ühendust, kui Sinu ettevõtte äri-, kliendihalduse- või muus ärianalüüsitarkvaras ei ole veel Inforegistri Krediidiskoori!

TARKVARAARENDAJA, võta meiega ühendust, et Inforegistri Krediidiskoori oma tarkvaras juurutada ning pakkuda oma kliendile võimalust kiiremini ja tõhusamalt töötada!

Allpool räägime, mis see Krediidiskoor täpsemalt on ja toome näiteid kasutusvõimalustest.

Mis on Krediidiskoor?

Krediidiskoor koondab juriidilise isiku kohta käiva taustinfo ühte numbrisse ning aitab hinnata rahade laekumise tõenäosust enne ja pärast müügitehingut. Ja seda kõike täpsusega 99,5%.

 • Kogu kliendibaasi riskihinnang ühekorraga ja igapäevaselt
 • Uute klientide maksevõime hinnang müügihetkel
 • Krediidilimiidid ja maksetähtajad vastavalt kliendi riskiastmele
 • Muudatuste info pikaajaliste klientide maksevõimes
 • Soovituslikud tegevusjuhised müügile ja raamatupidamisele

Krediidiskoori väljatöötamiseni on meid viinud väljakutsed krediidijuhtimises, millega Eesti ettevõtted igapäevaselt kokku puutuvad. Koos ekspertide ja andmeteadlastega oleme suutnud luua lahenduse, mis aitab hinnata uute klientide krediidiriski ja jälgida ka pikaajaliste klientide maksejõulisuse muutumist reaalajas otse äriprotsesside keskel – seal kus seda kõige rohkem on vaja.

Krediidiskoori kasutamine kliendisuhte haldamiseks ja juhtimisotsuste tegemiseks mõeldud tarkvarades toob selle intelligentse juhtimissüsteemi sinu äritegevuse keskele.

Vaata edasi, mida saab Krediidiskooriga maksimaalse kasu saamiseks teha:

Näited, kuidas panna Krediidiskoor oma äri heaks tööle

1. Kliendiprofiilid või muud sarnase spetsiifikaga ülevaatelehed

Books 8 kliendiprofiil Krediidiskooriga
Books 8 kliendiprofiil Krediidiskooriga

Kõik tarkvarad ja rakendused, mis on seotud klientidega, omavad ka lehte või moodulit, kus on kliendi andmed. See sisaldab tavaliselt iga kliendi personaalset infot, mille hulka peaks kuuluma ka selle kliendi Krediidiskoor.

MIKS KASUTADA KREDIIDISKOORI KLIENDIPROFIILIL?

 • Kliendi kohta infot vaadates näed alati ka tema maksejõulisust ➡ terviklikum info kliendi kohta
 • Uute klientide andmete sisestamisel saad koheselt teada ka tema Krediidiskoori ➡riskide hindamine reaalajas

NÄIDE: Krediidiskoori kuvamine Books 8 äritarkvara kliendikaardil annab Books 8 kasutajale alati infot nii uute kui ka pikaajaliste klientide maksevõime kohta.

2. Kliendibaasi ülevaade – klientide nimekiri

Bevira kliendibaasi ülevaade
Bevira kliendibaasi ülevaade

Klientide nimekiri koos Krediidiskooriga annab võimaluse kliendibaasi korrastamiseks klientide krediidiriski järgi. Müügis aitab see keskenduda ainult maksejõulistele klientidele ja annab krediidijuhtidele olulise tööriista kliendibaasi analüüsimiseks.

MIKS KASUTADA KREDIIDISKOORI KLIENTIDE NIMEKIRJAS?

 • Müügilistide koostamisel suuna tegevust ainult neile klientidele, kes on maksejõulised ➡ aitab vähendada potentsiaalseid rahalisi kahjusid tulevikus
 • Kasuta regulaarselt kliendibaaside analüüsimisel, et luua ülevaade kogu kliendibaasi krediidiriskist ➡ juhi kogu müügitegevust ja kujunda sobiv krediidipoliitika

NÄIDE: Bevira äritarkvara kasutajad näevad klientide nimekirjas iga kliendi juures ka tema hetke Krediidiskoori ja järgmise 9 kuu keskmist Krediidiskoori, kui see peaks muutuma. See aitab juhtidel ja müügil paremini mõista iga kliendi maksevõimet praegu ja tulevikus.

3. Müügitellimused, -pakkumused ja saatelehed

Bevira müügitellimuse vaade
Bevira müügitellimuse vaade

Tarkvarad ja rakendused, mis võimaldavad müügiosakondadel teha müügitööd ja väljastada klientidele müügipakkumisi, -tellimusi või saatelehti, saavad oluliselt kiirendada ja lihtsustada müügiinimeste tööd krediidiotsuste tegemisel.

MIKS KASUTADA KREDIIDISKOORI MÜÜGIPAKKUMISTEL, TELLIMUSTEL ja SAATELEHTEDEL?

 • Dokumentide väljasaatmise hetkel saab Krediidiskoori abil määrata koheselt õiged maksetingimused (krediidilimiit ja maksetähtaeg) ➡ müük tegutseb kiiremini ja tõhusamalt
 • Enne kauba kätte andmist saatelehega saab veenduda kliendi maksejõulisuses ja müügitingimuste sobivuses ➡ aitab vältida kauba väljaandmist valedel tingimustel

NÄIDE: Bevira äritarkvaras saab müügitellimust tehes vaadata ka kliendi Krediidiskoori, mille abil saavad müügiinimesed koheselt, vastavalt kliendi riskiastmele, määrata riskiklassile vastavad müügitingimused.

4. Müügiarved ja nende koostamine

Bevira arve vaade
Bevira arve vaade

Arvete koostamine on iga raamatupidamisprogrammi osa ja kuulub ka peaaegu kõigi suurte äritarkvarade võimaluste hulka. Krediidiskoori kasutamine arvetel annab võimsa krediidijuhtimise tööriista kõigile neile, kes arvetega tegelevad.

MIKS KASUTADA KREDIIDISKOORI ARVETEL?

 • Arvega müües saad kohese ülevaate kliendi maksevõimest ja määrata sobilikud tingimused ➡ kvaliteetsemad otsused müügis ja ülevaade raamatupidamises

NÄIDE: Bevira äritarkvaras näeb arvet tehes koheselt ka kliendi Krediidiskoori ja peale arve edastamist ka Krediidiskoori muutusi.

5. Kõigi laekumata müügiarvete koondvaade

Bevira laekumata arvete koondvaade
Bevira laekumata arvete koondvaade

Ülevaade kõigist laekumata arvetest riskiklasside järgi näitab, kui suur osa laekumata arvetest on madala krediidiriskiga ning kui suur osa laekumata arvetest on väga kõrge krediidiriskiga.

MIKS KASUTADA KREDIIDISKOORI ARVETE KOONDVAATES KOOS SUMMADEGA?

 • Tekib selge ülevaade kõigist madala ja kõrge riskiga arvetest ➡ aitab suunata tähelepanu probleemsele segmendile
 • Saad täpse ülevaate millise riskiga kogu müügitegevust tegelikult on korraldatud ➡ aitab analüüsida krediitmüügi mõjusid ja teha muudatusi

NÄIDE: Bevira äritarkvara kliendid näevad laekumata arvete koondvaates arvesummade jagunemist riskiklasside järgi. Esimene number näitab sellesse riskiklassi kuulvate müügiarvete hetke skoori ja teine number sama skoori järgneva 9 kuu keskmist. Seega saavad Bevira kasutajad ülevaate arvete hetkeseisust riskiklasside järgi ning näevad ka seda kui sama riskiklassiga arvetel peaks toimuma järgmise 9 kuu jooksul muutusi.

6. Laekumata arvete töölaud võlglaste analüüsimiseks

Infovara võlglaste töölaud
Infovara võlglaste töölaud

Tarkvarades, mis pakuvad ärianalüüsi võimalusi, saab luua mugavaid ja ülevaatlikke töölaudu, mis visualiseerivad kõiki laekumata arveid riskiklasside, maksetähtaegade ja klientide järgi korraga.

MIKS KASUTADA KREDIIDISKOORI ÄRIANALÜÜSIS?

 • Võimaldab luua ülevaatliku töölaua kõigist laekumata arvetest ➡ detailne ja selgelt visualiseeritud ülevaade laekumata arvetest ühes vaates riskiklassi, maksetähtaja ja kliendi järgi annab juhtidele vajalikku informatsiooni juhtimisotsuste tegemiseks

NÄIDE: Infovara poolt Qlik’i analüüsiplatvormil tehtud Võlglaste Töölaua kasutajad näevad visualiseeritud kokkuvõtet laekumata arvetest riskiklassi, maksetähtaja ja klientide järgi.

7. Kõigi laekumata müügiarvete nimekiri klientide kaupa

Bevira laekumata arvete nimekiri klientide kaupa
Bevira laekumata arvete nimekiri klientide kaupa

Kõigi laekumata arvete ülevaade koos Krediidiskooriga võimaldab detailset vaadet laekumata summa ja selle riski järgi.

MIKS KASUTADA KREDIIDISKOORI MÜÜGIARVETE NIMEKIRJAS?

 • Aitab kõigist laekumata arvetest esile tuua need konkreetsed arved ja kliendid, kus laekumine võib olla ebatõenäoline ➡ võimaldab juba varakult võtta ette tegevusi, et vältida rahalisi kahjusid

NÄIDE: Bevira äritarkvara kasutajad näevad kõiki laekumata arveid ühes nimekirjas koos Krediidiskooriga. See näitab iga laekumata arve juures Bevira kasutajale kuivõrd tõenäoline või ebatõenäoline on selle arve laekumine.

8. Klientide seireInforegister NOW! mobiilirakendus - ettevõtte otsimine ja seiresse lisamine

Tarkvarad ja rakendused, kus on võimalik luua ja seadistada automaatseid teavitusi, võivad informeerida juhte kõigist olulistest klientidega seotud muutustest automaatselt. Kliendi krediidiriski suurenemisel saate sellest koheselt teada.

MIKS KASUTADA KREDIIDISKOORI KLIENTIDE SEIREKS?

 • Ole kliendiga toimuvaga kursis kuni kauba eest on arve tasutud ➡ riskide kasvamisel saad koheselt hakata planeerima tegevusi rahaliste kahjude vältimiseks

NÄIDE: Inforegister NOW! mobiilirakendus teavitab automaatselt kui kliendiga on toimunud mõni muudatus – näiteks on krediidirisk on tõusnud, juhatuse liikmed on vahetunud, tekkinud on maksuvõlad jne.

Kuidas alustada Krediidiskoori kasutamist?

Kui oled äritarkvara, kliendihalduse- või mõne muu ärianalüüsitarkvara KASUTAJA ning selles tarkvaras ei ole veel Inforegistri Krediidiskoori, siis võta meiega ühendust ja me töötame koos sinu tarkvarapakkujaga, et Krediidiskoor jõuaks Sinu äritegevuse südamesse. Lisainfot Inforegistri teenuste kohta tarkvarades vaata siit.

Kui oled TARKVARAARENDAJA ja soovid Inforegistri Krediidiskoori enda tarkvaras kasutada, et pakkuda oma kliendile võimalust kiiremini ja tõhusamalt töötada, siis võta meiega ühendust ja töötame koos Sinuga, et Krediidiskoori kasutusvõimalused kasutajateni viia.

Artikli esialgne autor on Mario Lõhmus. 

Kas loetud info oli kasulik? Jaga seda ka teistega:

FacebookLinkedInTwitter

Loe järgmisena