Tasuta avaandmed on nüüd sinu jaoks valmis

Inforegistri kaudu on täna sinu ettevõtte jaoks tasuta saadaval väärtuslikku teavet kandvaid, Eesti riigi poolt erasektorile kättesaadavaks tehtud avaandmeid!

Otsuste tegemine organisatsioonides on läbimas suurt muutust, mis kiireneb iga aastaga. Seda protsessi juhivad andmed – 2017. aastal tootis maailm kokku 2,5 kvintiljonit bitti andmeid iga päev. Kuna tehnoloogilised arengud koputavad uksele kõigis eluvaldkondades, siis võib kindel olla, et see number ainult kasvab. Täpsemalt maailmas andmetega seoses toimuvast saad lugeda artikli lõpuosas.

1. Hakka avaandmeid kohe kasutama!

Inforegister on ainuke suurandmetega tegelev ettevõtte Eestis, mis pakub avaandmeid nii suures mahus ja sellises koosseisus. Meie usume läbipaistvasse majanduskeskkonda ja sellesse, et avaandmete kasutamine reaalajas äritarkvarades või teistes kliendihaldus- ja ärianalüüsitarkvarades aitab kaasa meie missiooni teostumisse – võimaldab Eesti ettevõtetel tõhusamalt ja turvalisemalt tegutseda.

Inforegister ja Excellent Business Solution Eesti AS on koostööna astunud selles vallas juba esimesed väga suured sammud. Books 8 äritarkvara toobki kasutajateni eelpool kirjeldatud võimalused. See on nüüd esimene äritarkvara Eestis, millest on otse kättesaadav väga suur osa Eesti ettevõtete kohta teada olevast informatsioonist. Lisaks avaandmetele saavad Books 8 kasutajad hinnata kogu oma kliendibaasi krediidiriski otse tarkvaras ning esitada võlanõudeid ühe kliki abil, et kiirendada rahade kättesaamist võlgnikelt. Vaata lähemalt Inforegistri ja Excellent Business Solutions Eesti AS koostöö kohta siit: Krediidiskoor Books 8 äritarkvaras.

2. Inforegister võimaldab avaandmeid sinu ärile tasuta!

KASUTAJA, kui soovid kasutada oma äri-, kliendihalduse- või muus ärianalüüsitarkvaras Inforegistri avaandmeid, siis võta meiega ühendust ja me töötame koos sinu tarkvarapakkujaga, et avaandmed jõuaksid Sinu äritegevuse südamesse.

TARKVARAARENDAJA, kui soovid Inforegistri avaandmete abil pakkuda oma klientidele paremat kogemust ja suuremat väärtust, siis võta meiega ühendust, et Inforegistri avaandmed (ja Krediidiskoor) oma tarkvaras juurutada.

 • Milleks maksta kümneid tuhandeid eurosid andmete eest, mida ei ole võimalik hiljem kiirelt ja lihtsal viisil ajakohastada?
 • Milleks tarbetult kulutada tööajale, mile sinu inimesed kasutavad andmete sisestamiseks ja uuendamiseks igal aastal?

Avaandmed saad juba täna oma äri heaks tööle panna:

 • Tarkvaraarendajad saavad ühendada Inforegistri andmed otse oma tarkvarasse.
 • Tarkvara kasutajad saavad seda informatsiooni kasutada reaalajas – otse oma äriprotsesside keskel.

Paljudel arendajatel on juba täna suur potentsiaal täiendada oma tarkvara kasutaja jaoks nii, et nad saaksid sealt kätte informatsiooni, mis muudab kiiremaks ja aitab teha paremaid otsuseid müügis, raamatupidamises, krediidijuhtimises, ostutegevuses jne:

 • Kui ettevõtte kliendibaas on kasvanud aastatega mõõtmatult suureks, siis selle haldamine ja ajakohasena hoidmine kulutab väärtuslikku tööaega, mida avaandmeid kasutades saab suunata kasumlikku tegevusse.
 • Avaandmeid saab automaatselt ja lihtsalt uuendada otse tarkvarast ning nende kasutamisega lahendada ka mitmeid juriidilisi probleeme, nt otse tarkvarast kontrollida juhatuse liikmete infot ja KMKR numbreid.

Inforegister pakub suures koguses avaandmeid, mis oluliselt lihtsustavad kliendibaaside haldamist – klientide kohta info otsimist, selle sisestamist ja uuendamist.

Nende abil saad kiirelt kontrollida ettevõtte:

 • KMKR numbrit ja kehtimise alguskuupäeva ilma EMTA lehele minemata;
 • juriidilist või postiaadressi ilma firma veebilehele minemata;
 • telefoninumbreid, e-maile ja kodulehe aadresse;
 • osakapitali, majandusperioodi ja EMTAK koodi, et klienti paremini mõista;
 • juhatuse liikmeid ja nende esindusõigusi, et veenduda, kas kõik on juriidiliselt korrektne.
 1. Ettevõtte nimi
 2. Registrikood
 3. KMKR number
 4. Postiaadress
 5. Juriidiline aadress
 6. Telefoni numbrid
 7. Faksinumbrid
 8. Emailiaadressid
 9. WWW aadressid
 10. Staatus
 11. Juriidiline vorm
 12. Osakapital
 13. Registreerimise kuupäev
 14. Registreerimise koht
 15. EMTAK
 16. Majandusaasta periood
 17. Juhatuse liikmed

3. Meie anname andmetele tähenduse – sinu äri teenistusse

Andmed on lihtsalt potentsiaal, mille muutmine kasulikuks teabeks ja tegevusteks on alles see, mis tegelikult majandust muudab. Just sellisel missioonil on Inforegister.

Meie kogume, õpime ja loome sinu eest, et saaksid otsuste tegemisel toetuda kõige uuemale ja täpsemale infole, mida otse reaalajas rakendada oma müügis ja finantsjuhtimises.

 • Inforegistri Graph API vahendab iga päev 1 miljon päringut
 • Graph API-t kasutab iga päev 100 firmat
 • Meie linkandmetes on sadu miljardeid fakte firmade kohta
 • Meie loodud analüütilised mudelid arvestavad tuhandeid andmepunkte

Inforegistri rakendusliidese Graph API statistika 2018

4. Avaandmed toovad kasu majandusele – st igaühele!

90% andmetest maailmas on loodud vaid viimase kahe aasta jooksul! Sellise andmemahuga tegelemine tekitab tohutul hulgal uusi võimalusi neile, kel on tahtmist ja mõistmist andmeid enda heaks tööle panna. Tänu tehnoloogilisele arengule muutub andmete töötlemine iga aastaga soodsamaks ja tõhusamaks. Need trendid on pannud aluse täpsemale ja kiiremale ärianalüüsile, mis muudabki jäädavalt organisatsioonides otsuste tegemist.

Sellest tohutust bittide hulgast väärtusliku info välja võlumine ja kasutamine võib täna veel paljudele äriinimestele tunduda keerulise ja ligipääsmatuna, aga see, nagu öeldud, on muutumas. Ka Eestis.

Eesti riik kogub iga päev suures koguses digitaalseid andmeid nii füüsiliste kui ka juriidiliste isikute kohta. Need andmed aitavad tõhustada avaliku sektori tööd ja pakuvad erasektorile lihtsamat juurdepääsu teabele, mis võimaldab luua uuenduslikke teenuseid ja ärimudeleid.

 • Euroopa Komisjon uuringus (2015) prognoositi 2016. aastal avaandmete turu mahuks ELi liikmesriikides (28+) 55,3 miljardit eurot.
 • Aastatel 2016–2020 suureneb turumaht 36,9%, ulatudes 2020. aastal 75,7 miljardi euroni (inflatsiooniga korrigeeritud).
 • Aastatel 2016–2020 on otsene kumulatiivne turumaht hinnanguliselt 325 miljardit eurot.

Avaandmete turumahu kasv ja uued töökohad
Tänu majanduse elavnemisele luuakse uusi töökohti ja suureneb nõudlus andmete käsitlemise oskustega töötajate järele.

 • 2016. aastal prognoositi ELi liikmesriikides (28+) umbes 75 000 avaandmetega seotud töökohta.
 • 2020. aastaks kasvab see arv ligi 100 000 avaandmetega seotud töökohani. Seega luuakse 2020. aastaks ca 25 000 otseselt avaandmetega seotud uut töökohta.

Avaandmete suurem eesmärk on muuta asjaajamine lihtsamaks nii riigile kui ka selle kodanikele ning aidata kaasa sotsiaalse heaolu kasvule. Reaalaja avaandmed aitavad majandustegevusi tõhustada, sest nende näol on ettevõtete ja isikute kasutuses ajakohane, olulisi äriotsuseid mõjutav teave.

5. Proovi avaandmeid juba täna!

FacebookLinkedInTwitter

Loe järgmisena