Uuendused inforegister.ee-s: Krediidiskoor krediidiraportis

Krediidiskoor krediidiraportis

2015. aasta mais lisandus Inforegistri krediidiraportisse ettevõtete Krediidiskoor ja järgnevate kuude maksekäitumise prognoos. Krediidiskoor (algse nimega riskiskoor) näitab, kui suur on tõenäosus, et ettevõte ei täida oma maksekohustusi, ning selle eesmärgiks on anda sisend krediidiotsuse tegemiseks. Krediidiskoor Inforegistris ja NOW rakenduses

Krediidiskoor prognoosib ettevõtte maksejõuetuse tekkimise või sundkustutamise võimalikkust järgneva 12 kuu jooksul ja väljendab maksimaalset riski, et ettevõte jätab täitmata oma kohustused võlausaldaja ees.

Krediidiskoori kasud

Krediidiskoor:

  • aitab hinnata potentsiaalseid kliente ja koostööpartnereid ning seda, kuivõrd riskantne oleks koostöö alustamine;
  • hoiab laekumata arved kontrolli all;
  • vähendab rahalisi kahjusid, sest võimaldab hinnata, kui tõenäoline on raha laekumine osutatud teenuse või väljastatud kauba eest;
  • on abiks maksetähtaegade määramisel ja efektiivsemal rahavoogude juhtimisel;
  • lihtsustab müügiinimeste tööd, andes väärt sisendit krediidiotsuse tegemiseks.

Krediidiskoori intelligentsed mudelid hindavad ettevõtet igapäevaselt

Traditsioonilised krediidiriski hindamise mudelid kasutavad andmeid, mida uuendatakse üks kord aastas. Seega põhinevad traditsiooniliste mudelite prognoosid üks kord aastas esitatud informatsioonile ja ei suuda reageerida aasta keskel toimuvatele muutustele. Krediidiskoor võtab arvesse pidevalt uuenevat informatsiooni ettevõtete kohta (näiteks juhatuse liikme vahetus, võlgnevuste teke) ning võimaldab seeläbi täpsemalt hinnata ettevõtete krediidiriski igal ajahetkel.

Mudeli eesmärk ei ole hinnata ettevõtte finantsvõimekust, vaid riski, et ettevõte võib lähitulevikus välja kuulutada maksejõuetusest tingitud pankroti. Krediidiskoori järgi saab tuvastada ettevõtted ja olukorrad, kus krediidi andmisel on soovituslik põhjalikum nii eel- kui ka järelkontroll ning konservatiivsem krediidipoliitika.

Krediidiskoori kasutamine

Krediidiskoori numbrilised väärtused jagunevad riskiklassideks. Mida madalam krediidiskoor, seda madalam on krediidirisk ja vastupidi.

Krediidiskoor  Tõlgendus  Märksõnad krediidipoliitikaks
0,00…0,31 I RISKIKLASS – MADAL KREDIIDISKOOR

Ettevõte, millel on kõik aruanded esitatud, maksuvõlgnevused puuduvad või on väikesemad võrrelduna teiste ettevõtetega. Juhatusega pole seotud halva mainega ettevõtteid või on neid vähe.

 

Seire, kordusarve, meeldetuletusteade.

0,32…0,41 II RISKIKLASS – ALLA KESKMISE KREDIIDISKOOR

Ettevõte, millel võib olla esitamata majandusaasta aruandeid. Suurem või püsiv maksuvõlgnevus. Juhatusega võib olla seotud halva mainega ettevõtteid.

 

Seire, kordusarve, meeldetuletusteade, maksetähtaja lühendamine.

0,42…0,52 III RISKIKLASS – KESKMINE KREDIIDISKOOR

Suurema osa moodustavad nooremad, alla 2-aastased ettevõtted. Juhatusega enamasti ei ole seotud halva mainega ettevõtteid (on erandeid). Aruande info kas puudub (noor ettevõte) või enamasti on aruanded esitatud. Võivad olla maksuvõlgnevused.

 

Seire, meeldetuletusteade, maksetähtaja lühendamine, hoiatusteade, maksekokkulepe.

0,53…0,73 IV RISKIKLASS – ÜLE KESKMISE KREDIIDISKOOR

Enamasti ei ole ettevõte KMKR registreeringuga. Tõenäoliselt puuduvad majandusaasta aruanded ja/või on maksuvõlad. Juhatusega võib olla seotud mitmeid halva mainega ettevõtteid.

 

Krediitmüük ei ole soovitatav. Lisagarantii, hoiatusteade, käendusega maksekokkulepe.

0,74…1,00 V RISKIKLASS – KÕRGE KREDIIDISKOOR

Aruanded on esitamata mitmeid aastaid ja/või on suured maksuvõlad või suured muud võlad üle tähtaja (võlad tarnijatele). Enamasti on mitmed maksudeklaratsioonid esitamata.

 

Krediitmüük ei ole soovitatav. Nõude laekumine ebatõenäoline.

Metoodika Krediidiskoori väljatöötamiseks

Krediidiriski hindamise mudel on välja töötatud koostöös Tarkvara Tehnoloogia Arenduskeskuse ja Tartu Ülikooli andmeteaduritega. Mudeli koostamiseks kasutati Eesti ettevõtete juhatuse liikmete andmeid alates 2002. aasta jaanuarist kuni 2015. aasta maini. Selleks võrreldi erinevaid masinõppe meetodeid (otsustuspuu, random forests, tehislikud närvivõrgud, tugivektor-masinad, naiivne Bayes) ja kasutati iga meetodi puhul 3 andmekogu (juhatuse liikmete graafi meetrikad, firma maksuvõlad ning iseloomustavad andmed). Tulemusena selgus, et parima täpsuse annab otsustuspuul põhinev random forest.

Inforegistri krediidisoovitus ja -limiidid ning seos Krediidiskooriga

Krediidisoovitust ei anta ettevõtetele, millel esinevad võlgnevused ja/või on esitamata majandusaasta aruanded/deklaratsioonid. Mitteprobleemsete piisavas mahus käivet tegevate ettevõtete krediidilimiit tuletatakse ettevõtte majandusaruannetes esitatud finantsnäitajatest. Ettevõtted, millel puuduvad võlad ja aruanded on esitatud, kui krediidisoovitus on „oota”, võivad olla küll krediidikõlbulikud, kuid ebapiisava või puuduliku käibe tõttu ei saa finantsnäitajate põhjal krediidilimiiti arvutada.

veebidoktor
Näide likvidaatori (kellel on kokku 130 ettevõtet, neist 91 hoiatusega ja 34 võlamärgisega) eduka ettevõtte krediidiraportist

Nende ettevõtete puhul, millel puuduvad võlad, aruanded on esitatud ning antud on krediidilimiit, kuid Krediidiskoor on kõrge (üle 0,5), tuleks pöörata suuremat tähelepanu juhatusele – kui krediidisoovitusel arvestatakse ettevõtte üldist olukorda ja limiitide määramisel finantsnäitajaid, siis krediidiskoor võtab arvesse eelkõige juhatuse liikme tausta. Ülaltoodud näite puhul on tegemist olukorraga, kus ettevõte on krediidikõlbulik, kuid juhatuse liikme varasemat tegevust ja tausta arvestades esineb keskmisest suurem risk krediidikahjude tekkeks.

Krediidiskoor aitab sinu ettevõtte krediidiriski juhtimise järgmisele tasemele viia

Krediidiskoor on kättesaadav lepinguliste klientidele inforegister.ee keskkonnas ja rakendusliidese kaudu.

Rakendusliides Register API (inglise keeles Application Programming Interface) on teenus Register platvormilt B2B andmete pärimiseks ning sinna edastamiseks, mille abil jõuab info kiiresti ja mugavalt otse ettevõtteni. Rakendusliidese kaudu saab näiteks pärida ettevõtete, mittetulundusühingute ja riigiasutuste põhiandmeid ning Krediidiskoore, edastada klientide võlanõuete infot ning teostada muid ülesandeid, mis on B2B rakendustele vajalikud. Loe Register API kohta lähemalt siit või uuri detailset kirjeldust veebiaadressilt dev.ir.ee.

Kui sul on Krediidiskoori kohta küsimusi või soovid lisainfot, võta meiega julgesti ühendust või loe lisaks Krediidiskoori infolehelt.
FacebookLinkedInTwitter

Loe järgmisena