Võlahaldus äritarkvaras muudab võlglastega tegelemise tõhusamaks

Inforegister töötab väga kõvasti selle nimel, et erinevad äritarkvarade kasutajad saaksid enda tööriistadest maksimaalse kasu. Me usume, et spetsiifiliste lahenduste väljatöötamine äritarkvaradesse, mis oluliselt täiendavad äritarkvarade funktsionaalsust ja mida äritarkvarade arendajad ise ei plaani enda klientidele pakkuda, aitab muuta äritarkvarade kasutajate äriprotsesse veelgi tõhusamaks. Lisaks muudavad need väga konkreetsed lahendused ka äritarkvara atraktiivsemaks selle praeguste kasutajate hulgas ja kindlasti aitab leida ka rohkem uusi kasutajaid.

Ühe sellise konkreetse viisi, kuidas äritarkvarade kasutajate äriprotsesse veelgi kiiremaks ning lihtsamaks muuta, oleme väljatöötanud koostöös enda emaettevõtte Kreedixiga. Koos toome võlahalduse äritarkvaradesse – otse äriprotsesside keskele. Sinna, kus see ettevõtte tõhusamale toimimisele, kõige suuremat kasu saab tuua.

Kuidas täna võlahaldust tehakse ja miks see ei ole kõige tõhusam viis?

Seniajani on standardprotsess turul olnud selline, et kui kliendil on tekkinud võlg, siis peab keegi ettevõttes hakkama sellega isiklikult tegelema.  See on tähendanud tavaliselt seda, et võlglaseks muutunud kliendiga võetakse ühendust ühel või isegi mitmel korral ning kui see ei aita, siis tuleb kontakteeruda mõne võlahaldusega tegeleva ettevõttega – ehk osta see teenus sisse. Mõlemal juhul on see tegevus ka suur lisakoormus inimesele, kes sellega muu töö kõrvalt tegelema peab hakkama.

Kui sinu ettevõttel sellist partnerit ei ole, kes sind võlglastega aitaks, siis tuleb see partner kõigepealt leida ja seejärel valmistada ette vajalikud dokumendid võlamenetluse alustamiseks – see kõik võtab aega. See tähendab ka palju tööd ja kui võlglasi tekib pidevalt, siis tähendab see ka pidevalt kellelegi lisakoormust, millega tuleb muu töö kõrvalt tegeleda – rääkimata muidugi sellest, et võlglastega tegelemine ei ole tegelikkuses paljudele meie hulgast just meelistegevus, mida me kindlasti alati tahaksime teha.

Alternatiividena saavad ettevõtted klientide vastu esitatud nõuded iga aasta lihtsalt maha kanda või müüa need edasi teistele ettevõtetele, kelle äriks ongi nõuete ostmine. Seda esimest varianti kohtab Eestis kahjuks väga sageli. Tõenäoliselt on väga väike osa kasutanud ka seda viimast varianti.

On tegelikult ka kolmas variant, mida saavad endale tavaliselt lubada just suuremad ettevõtted ja see seisneb inimese palkamises, kelle töökohustuste hulka kuulubki võlglastega tegelemine. Sellistel ettevõtetel, kes nii tegutsevad, on tavaliselt ka enda krediidiosakonnad, kus väga põhjalikult analüüsitakse kliente ja juhitakse krediidipoliitikat. Sellist tegutsemist saavad endale aga lubada vaid väga suured ettevõtted ja neid on Eestis vähe.

Suurema osa Eestis tegutsevatest ettevõtetest on mikro- ja väikeettevõtted, kes peavad võlglaste probleemiga tegelema olemasoleva ressurssi abil – jaotama neid kohustusi juba olemasolevate inimeste vahel või siis kasutamagi selleks mõnda võlahaldusega tegelevat ettevõtet. Mõlemal juhul aga tuleb teha protsessi käimalükkamiseks lisatööd ning esimesel juhul peab see olema ka jätkuv. See on kellegi aega ja pingutus, mida ettevõtte saaks tegelikult suunata äriliselt olulisematesse tegevustesse.

Kuidas muuta võlglastega tegelemist tõhusamaks läbi äritarkvara?

Eesti turul on umbes 30-40 äritarkvara pakkujat, kelle teenuseid Eesti ettevõtted kasutavad. Äritarkvara võimaldab ettevõttel teatud äriprotsesse digitaalselt hallata ja juhtida – sealt tuleb tihti ka tähtis sisend juhtimisotsustesse.

Mõned Eestis pakutavatest äritarkvaradest on väga funktsioonirohked, võimaldades ühe tarkvara abil teha raamatupidamist, hallata müügitegevust, juhtida tootmist ja logistikat, hallata ladu jne. Mõned tarkvarad on jällegi väga spetsiifilised, keskendudes näiteks ainult raamatupidamisele või müügile. Üks peamisi ja peaaegu kõiki neid tarkvarasid ühendav funktsionaalsus on seotud just raamatupidamisega.

Võlglaste temaatika on otseselt seotud raamatupidamisega, sest võlglased tekivad ju maksmata arvetest ja arvetega tegeleb raamatupidamine. Seega oleks äärmiselt mõistlik, et kui võlglastega tegelemist muuta tõhusamaks, siis tuleb seda  alustada raamatupidamisest ja äritarkvarast.

Enamik Eesti ettevõtteid kasutavad mõnda tarkvara, kus on raamatupidamise funktsioon olemas eraldi moodulina või siis ongi tegemist täielikult raamatupidamisele spetsialiseerunud tarkvaraga. Raamatupidamine on üks osa ettevõtte äriprotsessidest – sealjuures üks olulisemaid ja tähtsamaid. Kui kliendid ei maksa arveid ja tekivad võlgnevused, siis need paistvadki välja just raamatupidamises.

Kuidas siis muuta võlglastega tegelemine tõhusamaks läbi raamatupidamise, mis on paljude äritarkvarade üks põhifunktsionaalsustest?

Vastus on, et kui maksmata arveid saab edastada otse raamatupidamisest ühe nupuvajutusega teisele ettevõttele, kelle ülesandeks ongi võlglastega tegelemine, siis ei ole vaja kellelgi teisel ettevõttes võlglastega tegeleda. Lisaks ei ole vaja eraldi otsida võlahaldusteenuseid pakkuvat ettevõtet ja valmistada ette ka dokumente võlamenetluse alustamiseks. Kõik see tehakse ära äritarkvaras ühe nupuvajutusega ehk võlahalduse protsess on suures osas automatiseeritud.

Kui raamatupidamises hakkavad välja paistma ettevõtted, kellel on maksmata arved ja on näha ka, et need arved on läinud juba mitmeid päevi üle tähtaja, siis saab ühe nupuvajutusega alustada võlamenetlust. Nii saavad ettevõtted keskenduda enda põhitegevusele, mitte maksmata arvetele. Võlglastega tegelemisse ei ole vaja suunata enda olemasolevaid ressursse vaid neid saab rakendada rohkem äriliselt olulisematele teemadele.

Books 8 on esimene äritarkvara Eestis, kus saab kasutada võlahaldusteenust

Excellent Business Solutions Eesti AS-i poolt pakutav Books 8 on esimene äritarkvara Eestis, kus ühe nupuvajutusega on võimalik edastada õigeks ajaks maksmata jäänud arve otse võlahaldusesse.

Lisaks võlahaldusteenusele saavad Excellenti kliendid Books 8 äritarkvaras kasutada ka teisi Inforegistri teenuseid. Näiteks saavad Books 8 kasutajad uuendada ja hallata enda kliendibaasi kontaktandmeid, sest kõik Eesti ettevõtete põhiandmed on tarkvaras olemas ja teha paremaid krediidiotsuseid Krediidiskoori abil.

Tutvu Books 8 Krediidiskoori paketiga

Mis on võlahaldusteenus äritarkvaras?

Võlahalduse eesmärk on aidata sinu ettevõtet suhtluses nende klientidega, kellel on sulle maksmata arveid. Võlahaldus aitab sinu klientidel jõuda punkti, kus nad on suutelised teile tasuma kauba või teenuse eest, mille oled neile juba üle andnud või ära osutanud, kuid nad on selle eest tasumata jätnud. Tavaliselt tähendab see mõlema osapoole nõustamist, võlglase olukorra täpsemat kaardistamist, et selgeks teha maksevõimalused ning maksekokkulepete sõlmimist.

Võlahalduse eesmärk on ka tagada kliendisuhete jätkuv toimimine võlgniku ja võlausaldaja vahel. Kuna klientidega suhtlemine maksmata arvete osas on aeganõudev tegevus, mis vajab ka järjepidevat tegutsemist ning see võib tugevalt häirida põhitegevust ja võib tunduda kohati isegi ebamugavana, siis läbi äritarkvara saab selle ülesande ühe nupu vajutusega delegeerida spetsialistidele. Võlahaldusteenust kasutades saab ettevõte keskenduda rohkem tegevustele, mis on tähtsamad ning samal ajal olla ikkagi kindel, et ka ettevõtte maksmata arvetega tegeletakse usaldusväärselt.

Võlahaldusteenust äritarkvarades pakub Inforegistri emaettevõte Kreedix.

Miks kasutada Kreedixi võlahaldusteenust äritarkvaras?

Kreedixi võlahaldusteenuse kasutamine äritarkvaras tähendab su ettevõttele kiiremat ja lihtsamat viisi võlglastega tegelemiseks ning rahade kiiremat laekumist su ettevõtte pangaarvele. Üle tähtaja läinud arve saab võlahaldusesse edastada nupu abil, mis on arve juures – seejärel saadetakse võlamenetluse alustamiseks vajalik info Kreedixile.

Lihtsaks ja kiireks teebki selle teenuse asjaolu, et võlamenetluse alustamiseks tuleb vajutada vaid ühte nuppu ja menetluse alustamiseks vajalik alusdokument edastatakse otse Kreedixile. Alusdokumendiks on müügiarve või müügiarved, mis on tasumata – alusdokumente saab võlahaldusesse saata ka mitu tükki korraga, mis muudab kogu võlglastega tegelemise protsessi veelgi tõhusamaks.

Enam ei ole võlamenetluse alustamiseks vajalik ette valmistada eraldiseisvaid müügiarveid, mille eest ollakse võlgu ega võtta pakkumisi võlahaldusteenuseid pakkuvatelt ettevõtetelt ja kulutada võlglastega tegelemisel ettevõtte kallist ajaressurssi, sest kõik need tegevused saab lahendada ühe nupuvajutusega. See jätab sulle rohkem aega tegelemaks asjadega, mis on rohkem olulisemad.

Kuidas Kreedixi võlahaldusprotsess toimib?

Peale seda, kui su ettevõte on esmakordselt võlanõude edastanud, võtab Kreedix su ettevõttega ühendust hiljemalt 2 tööpäeva jooksul ning tutvustab menetlusprotsessi ja räägib esindusõigusest. Tavajuhtudel piisab ainult läbi äritarkvara edastatud infost, kuid keerulisemate juhtumite puhul võib tekkida vajalikkus põhjalikuma informatsiooni järgi, mis aitab võlamenetlust veelgi kvaliteetsemalt ellu viia. Selleks infoks võib olla näiteks kirjavahetus või leping, kui ollakse ka lepingulises suhtes. Olukorrad on erinevad ja kõik vajalikud detailid selgitab välja Kreedix suhtluses su ettevõttega ning hoolitseb selle eest, et kogu edasine protsess kulgeks arusaadavalt kõigile osapooltele.

Inforegister ja võlglaste avalikustamine

Kui võlahaldusteenust pakub Kreedix, siis kuidas seostub see Inforegistriga? Nagu eelpool öeldud, töötab Inforegister väga kõvasti selle nimel, et äritarkvarade kasutajad saaksid lisaks äritarkvara poolt pakutavale põhifunktsionaalsusele kasutada ka teenuseid, mida äritarkvara arendaja ise ei paku, kuid mis sellegi poolest on paljudele Eesti ettevõtetele vajalikud ja väärtuslikud.

Meie peamine fookus on olnud krediidijuhtimise maailmas, võimaldades ettevõtetel teha paremaid krediidiotsuseid hästi struktureeritud info abil. Seda infot oleme pakkunud ja pakume ka edaspidi läbi enda toodete ja teenuste. Kui krediidijuhtimine on seotud rahaliste kahjude ennetamisega, siis võlahaldusega äritarkvaras astume me uue sammu edasi pakkumaks ka lahendusi juhtudeks, kui rahalised kahjud siiski tekivad.

Kui võlahaldusprotsess on käima lükatud, aga selle tulemused ei ole olnud rahuldavad ning maksekokkulepe on jäänud saavutamata, siis on võimalik võlglane Inforegistris avalikustada. Avalikustamine Inforegistris on olnud väga tulemuslik mõjutusvahend võlgade tasumiseks, aga seda varianti kasutatakse tavaliselt vaid viimase õlekõrrena kui võlglane omalt poolt ei näitagi kavatsust saadud kauba või teenuse eest tasuda. Sellised olukorrad kvalifitseeruvad tavaliselt pahatahtliku käitumise alla ja meie usume, et sellistel puhkudel tuleb käituda õigesti ning hoiatada ka teisi ettevõtteid, kes võivad selle võlglasega turul kokku puutuda. See aitab ära hoida uusi potentsiaalseid rahalisi kahjusid kõigil Inforegistri klientidel. Seega, kuigi avalikustamine Inforegistris on tulemuslik mõjutusvahend võlgade tasumiseks, tuletame meelde, et võlahalduse eesmärk on ka tagada kliendisuhete jätkuv toimimine võlgniku ja võlausaldaja vahel. Avalikustamine võib olla menetlustoimingute üks osa, kui menetlusprotsess ei ole tulemuslik, sest võlglane näiteks keeldub koostööst. Lõplik otsus avalikustamise kohta ja asjade käik selgub aga täpsemalt võlahaldusprotsessi käigus.

Soovitused enne võlahalduse kasutamist äritarkvaras

Äritarkvarades on tavaliselt hea ülevaade kõigist arvetest, mis sinu ettevõte on välja saatnud ning enamasti on iga arve juures näha ka päevade arvu, kui palju on arve läinud üle tähtaja. Üle tähtaja läinud arvega seotud ettevõttele soovitame siiski esmajärjekorras ise saata meeldetuletusteade, sest vahel jäävad arved lihtsalt märkamata ja esimene meeldetuletusteade sinu ettevõttelt võib viia arve kohese tasumiseni. Võlahaldusteenuse kasutamiseks leppige ettevõttesiseselt kokku, et kui mitu päeva peab arve üle tähtaja olema, et seda on mõistlik edastada Kreedixi võlahaldusele. Kogemused näitavad, et Eesti ettevõtted edastavad arveid võlahaldusesse, kui need on läinud üle maksetähtaja umbes 30-60 päeva või isegi varem, kui võlgnik ei ole meeldetuletusteadetele reageeringud.

Uuri, kas sinu kasutatavas äritarkvaras on juba kasutusel Krediidiskoor, sest Krediidiskoor abil saad juba krediitmüügi tegemise hetkel teha selgeks, kas klient on üldse maksevõimeline. Krediidiskoor toob ühe numbriga kliendi taustinfo otse äritarkvarasse ning eemaldab otsese vajaduse teha eraldi taustakontrolli, mis jällegi kulutab ettevõtte müügiinimeste aega. Krediidiskoori saab kasutada kogu olemasoleval kliendibaasil nii, et sa tead täpselt, kui mõnel pikaajalisel kliendil hakkavad tekkima makseraskused, mis võivad kajastuda ka teievahelises koostöös. See annab teile võimaluse just müügihetkel teha õige krediidiotsus iga kliendiga. Loe lähemalt siit, miks Krediidiskoor on parim Krediidijuhtimise vahend Eestis.

Artikli esialgne autor on Mario Lõhmus.

FacebookLinkedInTwitter

Loe järgmisena