null

Krediidiskoor hindab Eesti ettevõtete maksejõulisust täpsusega 99,5%

Krediidiskoor koondab juriidilise isiku kohta käiva taustinfo ühte numbrisse ning aitab hinnata rahade laekumise tõenäosust enne ja pärast müügitehingut

Parim krediidijuhtimise vahend Eestis

Krediidiskoori andmemudel kombineerib vana informatsiooni pidevalt uueneva informatsiooniga, et määrata ettevõtete maksejõulisus ning muuta seeläbi otsuste tegemine kiiremaks ja tõhusamaks.

null

Kontrollitud täpsus

Krediidiskoori mudel on kontrollitud statistilisi meetodeid kasutades
null

Üle 100 erineva tunnuse

Krediidiskoori mudel arvestab üle 100 erineva tunnuse, mille hulgas on ka võlgade info ja ettevõtte juhatusega seotud teised ettevõtted
null

Üle 200 000 ettevõtte

Krediidiskoori mudel hindab üle 200 000 Eesti ettevõtte ning väljastab igapäevaselt uue skoori

Kuidas Krediidiskoor töötab?

Krediidiskoor prognoosib ettevõtte maksejõuetuse tekkimise või sundkustutamise võimalikkust järgneva 12 kuu jooksul ja väljendab maksimaalset tõenäosust, et hinnatav ettevõtte jätab täitmata oma kohustused võlausaldaja ees.

1

Krediidiskoori mudel arvutab skoori.

2

Skoorid jagunevad riskiklassidesse.

3

Riskiklassid aitavad teha krediidiotsuseid.

Krediidiotsused tee Krediidiskooriga

Krediidiskoori mudeli poolt arvutatud skoorid jäävad alati vahemikku 0 kuni 1, kus 0 tähendab madalat ja 1 kõrget krediidiriski. Krediidiotsuste lihtsustamiseks ja kiiremaks tegutsemiseks on kõik skoorid jaotatud 5 riskiklassi. Riskiklassipõhised käitumisjuhised aitavad teha paremaid otsuseid müügihetkel ja peale maksetähtaega, kui arve on tasumata.

I Riskiklass

Esimesse riskiklassi kuuluvad ettevõtted millel on kõik aruanded esitatud, maksuvõlgnevused puuduvad või on väiksemad võrrelduna teiste ettevõtetega. Juhatusega ei ole seotud halva mainega teisi ettevõtteid või neid on suhteliselt vähe.

IV-riskiklass

Soovitused

Sellele kliendile müüki tehes lähtu oma tavatingimustest või ole isegi paindlikum, sest tegemist on usaldusväärse ettevõttega. Kui klient siiski ei maksa õigeks ajaks arvet, siis kasuta meeldetuletusteateid.

II Riskiklass

Teise riskiklassi kuuluvad ettevõtted, millel võib olla esitamata majandusaastaaruandeid ning võib esineda ka maksuvõlgnevusi. Juhatusega võib olla seotud halva mainega teisi ettevõtteid.

III-riskiklass

Soovitused

Sellele kliendile võid müüa tavatingimustel, kuid jälgi maksekäitumist. Kui klient ei maksa õigeks ajaks arvet, siis kasuta meeldetuletus- või hoiatusteateid, vajadusel lühenda maksetähtaegu ja vähenda antavat krediiti.

III Riskiklass

Sellesse riskiklassi kuuluvad paljud alustavad ja noored ettevõtted (alla 2 aasta). Juhatusega ei ole enamasti seotud halva mainega ettevõtteid, aga on erandeid. Aruandeinfo on puudulik või on korralikult esitatud. Võivad esineda maksuvõlgnevused.

II-riskiklass

Soovitused

Sellele kliendile müües võib olla vajalik kasutada lisainfot. Kohanda müügitingimusi või küsi riskide maandamiseks soovitud ulatuses ettemaksu. Kui klient ei maksa õigeks ajaks arvet, siis kasuta hoiatusteateid ja vähenda antavat krediiti või lühenda maksetähtaegu.

IV Riskiklass

Sellesse riskiklassi kuuluvatel ettevõtetel puuduvad majandusaastaaruanded või hilinetakse nende esitamisega. Esinevad suured ja/või püsivad maksuvõlad. Juhatusega võib olla seotud mitmeid halva mainega teisi ettevõtteid. Võib puududa ka KMKR registreering.

I-riskiklass

Soovitused

Sellele kliendile müü ainult ettemaksuga või küsi lisagarantiid. Kui klient ei maksa õigeks ajaks arvet ja maksmine venib nädalate või kuude pikkuseks, siis proovi teha juhatuse liikme käendusega maksekokkulepe või kasuta inkassoteenuseid.

V Riskiklass

Sellesse riskiklassi kuuluvatel ettevõtetel on tavaliselt aruanded esitamata juba mitmeid aastaid ja/või on suured võlad. Enamasti on esitamata ka mitmed maksudeklaratsioonid ning juhatusega võib olla seotud ka teisi halva mainega ettevõtteid.

V-riskiklass

Soovitused

Sellele kliendile müü ainult ettemaksuga. Kui sellesse riskiklassi kuuluval kliendil on maksmata arveid, siis nõude laekumine on ebatõenäoline. Võib kasutada inkassoteenuseid.

Krediidiskoori sisendandmed pärinevad nii avalikest kui ka mitteavalikest allikatest

Krediidiskoor muudab äritegemise paremaks

null

TEE TURVALISELT ÄRI IGA PÄEV

Otsusta kliendi maksejõulisuse üle kiiresti just müügihetkel ja müü talle õigetel tingimustel. Peale arve väljasaatmist jälgi kliendi riskitaset ning tegutse õigesti, kui arve on juba läinud üle maksetähtaja.

MÄÄRA LIMIITE VASTAVALT RISKIASTMELE

Kasuta Krediidiskoori krediidilimiitide ja maksetähtaegade määramiseks. Kõrgema riskiga klientidele müü ettemaksuga, keskmise riskiga klientidele ära anna pikki maksetähtaegu ega suures mahus krediiti, madala riskiga klientidele võid pakkuda suuremaid krediidilimiite ja pikemaid maksetähtaegu.

null
null

LOO ÜHTNE KREDIIDIPOLIITIKA

Loo ühtne krediidipoliitika üle kogu ettevõtte nii, et kogu müügimeeskond ja finantsosakond toimetaks ühtsete standardite alusel. Lihtsusta krediitmüügi tegemist ja kujunda kõigile arusaadavad juhised krediidiriskidega tegelemisel.

MUUDA MÜÜGITÖÖ TÕHUSAMAKS

Muuda müügitegevus tõhusamaks läbi selle, et fokusseerute äritegevuse kõige maksejõulisematele klientidele. Hallake kogu kliendibaasi krediidiriski korraga selliselt, et taustakontrollide tegemiseks ei ole vaja otsida lisainformatsiooni ega eraldiseisvaid krediidiraporteid.

null

Koostöös andmeteaduritega

Krediidiskoori mudel on välja töötatud koostöös Tarkvara Tehnoloogia Arenduskeskuse ja Tartu Ülikooli andmeteaduritega. Mudeli arendamisel on kasutatud masinõppe meetodeid, mis hõlmavad endas iseõppivaid algoritme, suudavad tuvastada peidetud seoseid ja teha nende põhjal prognoose.

Kliendid räägivad

Tutvu Krediidiskoori kasutamise võimalustega

ÄRITARKVARAD

Krediidiskoori abil saavad ettevõtted kasutada igapäevaselt kõige uuemat krediidihinnangut kogu oma olemasoleval kliendibaasil ja hinnata koheselt ka kõigi uute klientide krediidiriski ning fokusseeruda maksejõulistele klientidele.

INFOREGISTER

Krediidiskoori kasutamine koos inforegister.ee portaalis olevate detailse võlgade info, ärivõrgustike ja finantsandmetega võimaldab teha väga üksikasjalist taustakontrolli igale Eesti ettevõttele juhul, kui otsuste tegemiseks on vaja rohkem infot.

NOW!

Krediidiskoori kasutamine mobiilirakenduses NOW! aitab igal ajahetkel ja igal pool kliendibaasi muutustega kursis olla, sest kõige värskemad ja tähtsamad muudatused Sinu kliendiportfellis jõuavad sinuni kohe kui need juhtuvad.