Üks asi ei sobi kunagi kõigeks, kuid üks tarkvara sobib

Küsi liidestuseks vajalikku dokumentatsiooni: info@ir.ee

Vaata ka siit: https://ir.ee/apidoc

REGISTER API masinloetavate andmete loetelu

Seo andmed automaatselt oma süsteemi päringu põhiselt ja/või võta reaalajas uuendusi – vali andmeliigid, kas üks või kõik korraga. Integreeri ise või teeme seda Sulle meie, soovi korral saad tellida ka csv faili kasvõi kohe ja uuendused igapäev!

ANALÜÜTIKA Juhatuse liikme kaalutud Krediidiskoor Reaalaja indeks juhatuse liikme seotud ettevõtete (kehtivad ja kehtetud) kaalutud keskmine skoor
ANALÜÜTIKA Juhatuse liikme äririski klassUsaldusväärne / Neutraalne / Piiripealne / Problemaatiline / Riskantne
ANALÜÜTIKA Ettevõtte krediidiskoorIndeksid 12 eelneva kuu kohta ja 12 järgneva kuu prognoositud indeksid
ANALÜÜTIKA Ettevõtte äririski klassUsaldusväärne / Neutraalne / Piiripealne / Problemaatiline / Riskantne
ANALÜÜTIKA Ettevõtte maineskoorreaalaja indeks (kaalutud keskmine skoor)
ANALÜÜTIKA Ettevõtte maineskoori punktide väärtused 10 palli skaalal 5-s juhtimise klassifikatsioonis – Brändijuhtimine; Krediidijuhtimine; Müügijuhtimine; Personalijuhtimine; Varade juhtimine
FINANTSID Eksportkäive riikide lõikes ja % käibest – aastatel 2015; 2016; 2017
FINANTSID Riigisektori ettevõtete finantsid (iga kvartal) – 4 korda aastas
FINANTSID Aastaaruande põhinäitajad– aastatel 2013; 2014; 2015; 2016; 2017 (Käive, Bilansimaht, Käibevara, Põhivara, Lühiajalised kohustused, Pikaajalised kohustused, Omakapital, Jaotamata kasum, Puhaskasum)
FINANTSID Finantsreitingud– aastatel 2013; 2014; 2015; 2016; 2017 (Väga hea / Hea / Rahuldav / Nõrk / Mitterahuldav)
FINANTSID Tasutud riiklikud maksud ja tööjõumaksudalates 2015 kvartaalselt
FINANTSID Keskmised brutopalgad ja töötajate arvudalates 2015 kvartaalselt
FINANTSID Deklareeritud käibed alates 2017 kvartaalselt – 4 korda aastas
FINANTSID Majandusaasta PDF-d ja XBRL-d (masinloetavad täisaruanded)
FINANTSID Aastaaruande rahandussuhtarvud – aastatel 2013; 2014; 2015; 2016; 2017 (Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja (X), Kapitaliseerituse kordaja (X), Põhivarade käibekordaja (X), Müügi tulutase (%), Koguvara tulutase (%), Omakapitali tulutase (%), Puhaskäibekapital (€)
FINANTSID (ANALÜÜTIKA) Aastaaruande põhinäitajate prognoos jooksval aastal (2019)Käive, Bilansimaht, Käibevara, Põhivara, Lühiajalised kohustused, Pikaajalised kohustused, Omakapital, Jaotamata kasum, Puhaskasum
FINANTSID (ANALÜÜTIKA) Aastaaruande rahandussuhtarvude prognoos jooksval aastal (2019)Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja (X), Kapitaliseerituse kordaja (X), Põhivarade käibekordaja (X), Müügi tulutase (%), Koguvara tulutase (%), Omakapitali tulutase (%), Puhaskäibekapital (€)
FINANTSID (ANALÜÜTIKA) Vaba krediit ja arvelduspäevade arv ehk soovituslik limiit ja maksetähtaeg (arvestab krediidiskoori muutusi)
IGAPÄEVASED SÜNDMUSED Seiremistahes sündmused kronoloogilises järjekorras kõikides andmeliikide muutustes
ISIKUD Juhatuse liikmete CV oskuste sildid (kehtivad ja kehtetud seosed)Kasutasin ettevõtte võõrandamisel tankisti; Tekitasin võlad ja kahju võlausaldajatele; Läksin võlgades ettevõtte juhatuse liikmeks; Lasin ettevõtte pankrotti; Lasin ettevõtte sundkustutada Äriregistrist; Ma ei tegele äritegevusega selles ettevõttes; Maksan tööjõumakse aastas 10 EUR – 9999 EUR; Maksan tööjõumakse aastas 10K – 99K EUR; Maksan tööjõumakse aastas rohkem kui 100K EUR; Mul ei ole töötajaid; Mul on töötajaid vähem kui 10 (0-9); Mul on töötajaid rohkem kui 10 (11-99); Mul on töötajaid rohkem kui 100; Teen käivet aastas 100 EUR – 99K EUR; Teen käivet aastas 100K – 999K EUR; Teen käivet aastas 1M – 9M EUR; Teen käivet aastas rohkem kui 10M EUR jne
ISIKUD B-kaardi rollidesJuhatuse liikmed, prokuristid, Fie-d, likvideerija, pankrotihaldur jne
ISIKUD Muud rollidosanikud, kasusaajad, nõukogu liikmed, audiitorid, pankrotitoimkonna liikmed jne
ISIKUD Esindusõiguse kriteeriumidjuhatuse liikmete õigus esindada ärühingut üksinda, kui ka piiratud ühise esindusõiguse reeglitega
KOHUSTUSED Kohtulahendid (ca 1M määrust)eraldatud andmed: kohtuotsuse ID; kohtu nimi; kohtu tüüp; kohtunik; kohtuotsuse jõustumise aeg; mainitud osapooled; karistusmäärad; kaasusega seotud maksed saaja, maksja ja summa täpsusega; kohtulahendi tekstilised lõigud; kohtuasja liik; kohtuotsus
KOHUSTUSED Erasektori võladvõlasumma, maksetähtaeg, Võlausaldaja tegevusvaldkond, juhatuse liikmed, kelle ajal võlgnevus tekkis
KOHUSTUSED Erasektori võlgade lisamine API kaudu Inforegistrisse ja StorybookiAutomaatsete digilugude genereerimine Storybooki (sissenõude tulemuslikkus keskmiselt- 88%). Lugu kustub automaatselt peale uuendust (tasumist)
KOHUSTUSED Maksekäsuosakonna määrusederaldatud andmed: sissenõudja nimi, seaduslik alus,põhinõue, kõrvalnõue, riigilõiv, menetluskulud, otsuse kuupäev
KOHUSTUSED Kohtutäiturite täitmenetlusederaldatud andmed: sissenõudja nimi, seaduslik alus, põhinõue, menetluse alustamistasu, kulude enne tähtaega, kulud tähtaja möödudes, tähtaeg
KOHUSTUSED Esitatud majandusaasta aruannete perioodid – alates 2010 – 2018
KOHUSTUSED Maksu- ja Tolliameti maksuvõla nõuded (ajalugu)ajalugu alates 2010 (1.kpv seisuga), mh. kustutatud ettevõtete maksuvõla info ja võla algusperiood
KOHUSTUSED Maksu- ja Tolliameti maksuvõla nõudedreaalaja võlgnevus, võla algusperiood ja maksunõuded liigiti
KOHUSTUSED Avaliku gallupi näitajad (Kas ettevõttel on makseraskusi?) EI (kpv); JAH (kpv)
KOHUSTUSED Esitamata maksudeklaratsioonid tähtaeg ja deklaratsiooni liik
KREDIIDIKINDLUSTUS Arvepõhine krediidikindlustusmakse (%) vastavalt arve suurusele tuhandetes eurodes orienteeruvalt ~10 ; ~50; ~100; ~200; ~300; ~500; ~1000; ~2000; ~3000; ~5000; ~10 000
LISTIDE PÄRINGUD Tegevusala (EMTAK) ja märksõna (tooted/teenused) alusel
LISTIDE PÄRINGUD Esmakande kuupäevade vahemiku alusel
LISTIDE PÄRINGUD Käibevahemike alusel (viimase kvartali alusel prognoositud jooksev aasta tuhandetes eurodes) – vahemikud 0-100; 100-300; 300-500; 500-1000; 1000-5000; 5000+
LISTIDE PÄRINGUD Töötajate arvuvahemiku (viimane kvartal) põhjal
LISTIDE PÄRINGUD Asukoha põhjal (maakond, linn, küla, tänav)
LISTIDE PÄRINGUD Riikide (81 riiki) ja nendes riikides tegutsevate ettevõtete märksõnade (tooted/teenused) alusel
LISTIDE PÄRINGUD Kokkuleppe alusel erilahendused (näiteks kinnisvara, palga vahemikud, finantsreitingu, krediidiskoori jms alusel)
MEEDIAKAJASTUSED Kommentaaridkuupäev, hinnangud 5 palli süsteemis, kommenteerija nimi ja seos ettevõttega (juht, töötaja, klient, partner, muu), kommentaar/arvustus (Storybook, Chrome brauserilaiendus)
MEEDIAKAJASTUSED Artiklid Storybookis (~1,2M) – artikli pealkiri, avaldamise kpv, autor, esimene lõik, link
MEEDIAKAJASTUSED Peavoolumeedia artiklid (~10M) – artikli pealkiri, avaldamise kpv, esimene lõik, link
TEADAANDED Toetused (PRIA / KIK / EAS)Projekti nimetus, detaiilne kirjeldus, toetuse summa, projekti üldmaksumus, programmi liik, kuupäev
TEADAANDED Riigihankedpakkujad, võitjad, hanke nimetus, lepingu maksumus, tegelik maksumus, avaldatud kuupäev, hanke ID link
TEADAANDED Ametlikud teadaandedkpv, teate sisu ja liik: Enampakkumise ja müügi teated; Kinnistusraamatu teated; Kohtudokumentide kättetoimetamise teated; Kohtu maksekäsuosakonnateated; Konkurentsi teated; Maksuahalduri teated; Pankrotiteated; Täitemenetluse teated; Töövaidluskomisjoni teated; Äri- ja mittetulundusühingute ning sihtasutuste teated; Äriregistri teated
VARAD Kasujaate riigikoodidNB! kasusaajad on tuvastatud osaluse järgi, riigikood on kasusaaja (isiku) elukohajärne riik
VARAD Kasusaajate ettevõtete nimekiriomandivorm ja osaluse määrad
VARAD KinnisvaradKatastritunnus; Sihtotstarve; Kinnistu liik; Aadress; Pindala; Pindala ühik, Krt. nr; Kinnistu ID link Maa-ameti lehele
VARAD (ANALÜÜTIKA) Kasusaajate varade väärtusedvarade netoväärtus, ettevõtete väärtus tulumeetodil (arvestab krediidiskoori muutusi)
VÄLISRIIGID Ettevõtete andmedmärksõnad ja veebidest pärinevad meta-andmed ehk tooted/teenused; telefonid, emailid, aadressid, brändi nimed, filiaalid ja aadressid, veebidomeenid jm.
VÄLISRIIGID (ANALÜÜTIKA) Välisriigid (70M ja 81 riiki) krediidiskoorid (krediidiriski mudel, mis töötab veebist leiduvate andmete pinnalt ja on välja töötatud Eesti teadlaste poolt rakendusuuringu käigus: https://ir.ee/ettevottest/projektid/)
VÄLISRIIGID (ANALÜÜTIKA) Välisriigid (~70M ja 81 riiki) äririski klassidUsaldusväärne / Neutraalne / Piiripealne (Välisriikide loetelu leheküljel: Riigid)
VÄLISRIIGID (ANALÜÜTIKA) Välisriikiide ettevõtete maineskoorid – reaalaja indeks (kaalutud keskmine skoor)
ÜLDINFO Sektorvaldkonna esimene tase (täht)
ÜLDINFO Emtak (kood) ja selle detailne sisukirjeldus nii põhi- kui kõrval EMTAK
ÜLDINFO Ettevõtete märksõnad veebide sisust ja meta-andmed – toodete / teenuste nimetused
ÜLDINFO Veebidomeenid; Telefon(id); E-post(id)
ÜLDINFO Juriidiline aadressmaakond, linn, küla, tänav, indeks
ÜLDINFO Esmakande kuupäev / Kustutamise kuupäev / Põhikapital ja valuuta
ÜLDINFO Staatusregistris, likvideerimisel, pankrotis, kustutatud
ÜLDINFO KMKRnumber, algus -ja lõpukuupäev
ÜLDINFO E-arvete vastuvõtjad ja operaatorteenuste pakkujad

ALATES 49 € / KUU

KÜSI PAKKUMIST

RAKENDUSLIIDESE lahendus

Jäta oma kontaktandmed ja võtame Sinuga ühendust 24 h jooksul.